SŁOWNIK ERP

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like
Zwrot Definicja
CRM

CRM (Customer Relationship Management) jest pojęciem ogólnym szeroko definiującym metody zarządzania kontaktami z klientami. Jest to oprogramowanie wspierające rejestrację i gromadzenie danych, oraz planowanie różnego rodzaju zdarzeń z klientami oraz analizowanie zarejestrowanych danych w różnych przekrojach. Istnieją różne typy systemów CRM:

  • CRM Operacyjny Umożliwia rejestrację, planowanie oraz raportowanie różnego rodzaju zdarzeń z klientami.
  • CRM Analityczny Pozwala na szeroką analizę wyników działań prowadzonych z klientami.
  • CRM Marketingowy Definiowanie i planowanie różnych akcji i działań wpływających na pracę z klientami zarówno w sensie operacyjnym: pomaga w codziennej pracy handlowcom, telemarketerom i innym osobom pracującym bezpośrednio z klientami, jak i w sensie strategicznym wytycza pewne kierunki działań.
  • CRM Serwisowy Usprawnia i organizuje usługi serwisowe, gwarancyjne i pozagwarancyjne dla klientów. 
  • CRM Zadaniowy Umożliwia zarządzanie wykonywanymi w firmie zadaniami i czasem pracy przypisanych pracowników.
  • CRM Sprzedażowy Umożliwia zaplanowanie przyszłej sprzedaży, określenie sposobu osiągnięcia założonych celów oraz bieżące śledzenie ich realizacji.
  • DMS Uzupełnieniem modułu CRM jest system DMS (System Zarządzania Dokumentami), w którym przechowywane są wszelkie dokumenty związane z klientem i który zarządza przepływem pracy (workflow) oraz zapewnia sprawną jej organizację a także raportowanie.
Odsłony: 323
CRM (Zarządzanie relacjami z klientami)
CRM zarządzanie relacjami z klientami (customer relationship management) pozwala na obsługę całokształtu współpracy z klientami I wspieranie decyzji w tym zakresie. Jest szczególnie istotna w przypadku współpracy z wieloma klientami przez wielu zmieniających się handlowców pozwalając na nadzorowanie pracy nad klientem nowym oraz śledzenie współpracy z klientami uzyskanymi uprzednio. Może to być niezależny system lub nakładka na pakiet typu ERP. Oprogramowanie CRM może pracować z własną bazą danych i może być udostępniony dostęp przez witrynę internetową. Zwykle obejmuje: zarządzanie finansami, obsługę cenników i katalogów, nadzorowanie płatności itp.
Odsłony: 345
CRM – zarządzanie relacjami z klientami
CRM (Customer Relationship Management ) jest to część strategii i filozofii biznesu, gdzie stały kontakt i zadowolenie klienta jest kluczową wartością. Chodzi o uzyskanie możliwie dużo informacji o potrzebach klientów i ich zachowaniu się, tak aby nawiązać z nimi ściślejsze stosunki. Istotną kwestią jest zapewnienie jednolitego systemu we wszystkich procesach biznesowych poczynając od procesu sprzedaży poprzez serwis. Na podstawie zgromadzonych informacji możliwe jest sporządzanie odpowiednich statystyk wykorzystywanych przy tworzeniu portfela produktów.
Odsłony: 359
CRP
Capacity Requirements Planning - CRP planowanie zdolności produkcyjnych): Funkcja ustalania, mierzenia i dostosowywania limitów oraz poziomów zdolności produkcyjnej. Termin CRP w tym kontekście odnosi się do procesu szczegółowego określania wielkości robocizny oraz zasobów maszynowych wymaganych do wykonania zadań produkcyjnych.
Odsłony: 152
CRP – planowanie zapotrzebowania na zdolności produkcyjne
Planowanie zapotrzebowania na zdolności produkcyjne CRP (capacity requirements planning) jest to ustalanie, pomiar i dostosowywanie poziomu obciążenia zasobów, zwykle wyposażenia produkcyjnego do dysponowanych zdolności produkcyjnych w poszczególnych okresach czasowych. Określa się szczegółowo niezbędny nakład pracy i zasobów maszynowych do realizacji zadań produkcyjnych.
Odsłony: 714
CTP
CTP - Capable to Promise - możliwe do zrealizowania. Patrz APS
Odsłony: 248
CTP
Capable-To-Promise – CTP możliwe do potwierdzenia. Proces potwierdzania zamówień od klientów biorąc pod uwagę dostępne zdolności produkcyjne i zapasy. Proces ten może obejmować wiele zakładów produkcyjnych oraz punktów dystrybucji. Pojęcie to stosuje się, aby określić kiedy nowe zamówienie lub zamówienie nie ujęte w harmonogramie może być zrealizowane. Przy jego określaniu stosuje się model harmonogramowania przy ograniczonej zdolności systemu produkcyjnego w celu określenia, kiedy można zrealizować zamówienie. Uwzględnia wszelkie ograniczenia produkcji, takie jak dostępność zasobów, czas realizacji zamówień na surowce lub części kupowane oraz wymagania dotyczące komponentów lub podzespołów. Powstała w ten sposób data realizacji zamówienia uwzględnia zdolność produkcyjną, aktualne uwarunkowania produkcji oraz przyszłe zamówienia. Celem stosowania jest zredukowanie czasu spędzanego przez planistów produkcji, przyspieszenie realizacji zamówień i dostosowywanie planów z powodu podania niedokładnej daty realizacji zamówienia.
Odsłony: 204
CTP - możliwe do rozdysponowania
CTP - możliwe do rozdysponowania (Capable To Promise) jest to umożliwienie podania klientowi, praktycznie na bieżąco ilości produktów w magazynie, które mogą być sprzedane lub dostarczone po uprzednim uwzględnieniu rezerwacji dla innych klientów i możliwości uzyskania materiałów z produkcji lub zakupu. Aby to umożliwiać trzeba dysponować sprawnym systemem ewidencji materiałów w magazynach przedsiębiorstwa oraz o zleceniach produkcyjnych i stanie zleceniach produkcyjnych i stanie zaopatrzenia w trakcie realizacji. To poszerzenie ATP obejmuje system planistyczny, ponieważ trzeba objąć sprawdzeniem stanu zasobów o ograniczonej dostępności, a w szczególności stanów prac w toku oraz ilości przewidzianych do wyprodukowania. Dzięki temu można określić, na kiedy można obiecać klientowi dostawę towaru. Funkcja ta jest zwykle dostępna przy obsłudze łańcucha dostaw SCM (supply chain management).
Odsłony: 337
CTP – możliwe do przyrzeczenia
CTP (capable to Promise) możliwe do przyrzeczenia pozwala na potwierdzenie, które z zamówień nowych lub dotychczas niepotwierdzonych może być zrealizowane po sprawdzeniu stanów zapasów i dostępnych zdolności produkcyjnych. Weryfikacja może obejmować wiele centrów produkcyjnych i dystrybucyjnych. CTP wykorzystuje model systemu produkcyjnego oparty o obciążanie stanowisk do skończonej zdolności produkcyjnej dla określania tego, co będzie można produkować. Brane są pod uwagę inne ograniczenia poziomu produkcji takie jak dostępność zasobów, cykl dostaw surowców oraz zapotrzebowania na podzespoły niższego rzędu. Na tej podstawie określa się możliwą datę realizacji zlecenia odciążając do żmudnych prac planistę. Zwykle do realizacji CTP stosowane jest APS (advanced planning and scheduling).
Odsłony: 355
Cyklu dostaw
Cykl dostaw określany jest dla poszczególnych magazynów z centrów dystrybucyjnych i odnosi się także do uzupełniania zapasów od producentów.
Odsłony: 132
Dane dla serwisu wyprodukowanych wyrobów
Są to zwykle opisy procedur lub technologii realizowania napraw i przeglądów do których dołączane są zestawienia niezbędnych materiałów, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych. W przypadku wyrobów trwałego użytku takich jak autobusy, silniki dla statków lub centrale telefonicznych wytwarzanych indywidualnie lub w krótkich seriach niezbędna jest obsługa dokumentacyjna do celów serwisowych czasem przez ponad dwadzieścia lat.
Odsłony: 375
Data ważności do użycia partii materiałów
Weryfikacja daty ważności do użycia partii materiałów pozwala na właściwe zarządzanie materiałami w sferze produkcji i składowania. Jest to szczególnie istotne w przypadku produkcji i dystrybucji produktów żywnościowych i farmaceutycznych.
Odsłony: 355
Data wprowadzenia
Data wprowadzenia aktualnie dystrybuowanej wersji oprogramowania na polski rynek.
Odsłony: 121
Do kiedy obsługiwana aktualna wersja oprogramowania
Do kiedy obsługiwana będzie aktualna wersja zlokalizowanego oprogramowania. Czy przewidywana jest obsługa serwisowa danej wersji oprogramowania bez ograniczeń?
Odsłony: 364
Dokumentacja warsztatowa
Dokumentacja warsztatowa zawierająca karty pracy, lista pobrań, stan zlecenia, priorytet itp. powinna ona być emitowana w momencie uruchamiania zleceń produkcyjnych. Może być przekazywana w formie papierowej lub elektronicznej. Zestaw dokumentacji powinien być maksymalnie uproszczony i odnosić się raczej do harmonogramu niż zlecenia, aby uniknąć nadmiaru informacji. W konkretnym przypadku należy sprawdzić, czy proponowany zestaw dokumentacji warsztatowej spełnia wymagania przedsiębiorstwa.
Odsłony: 128
PARTNERZY:
microsoft logo macrologic logo front partner raportu erp 2015 itintegro1simple raport erp2015 log2  bpsc logo front

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:
oracle logo raport   soneta logo     sbs 2 logo  unit4 logo front
                                                                           synthelix partner raportu erp 2015       anegis logo front


RAPORT ERP 2017

Stanowi szczegółową analizę trzydziestu pięciu dostępnych na polskim rynku systemów ERP, wykonaną w oparciu o ponad 580 funkcjonalności istotnych z punktu widzenia firmy działającej w Polsce. Zawarte informacje - zweryfikowane przez autora - stanowią cenne narzędzie w procesie wyboru systemu ERP. Zapraszamy do pobrania bezpłatnego egzemplarza.