REJESTRACJA CZASU PRACY
 
Oprogramowanie do ewidencji czasu pracy wspiera w rozliczeniach i zmniejsza nakład pracy dla administracji. Harmonogram obecności i nieobecności pracowników wspomaga w ułożeniu harmonogramu pracy, przydziale zadań do konkretnych pracowników, a także jak najbardziej optymalne wykorzystanie godzin roboczych. Ważnym elementem jest kompatybilność z systemami ERP dzięki czemu dane są przekazywane do innych obszarów bez zbędnego przesyłania danych..


Dowiedz się więcej o Rejestracji Czasu Pracy - kliknij tutaj!

 
Zarządzanie zaopatrzeniem
 
 
 proalpha erp kontakt