Global Apps
 

Global Integration Apps to dodatkowe aplikacje opracowane przez zespół specjalistów IT.integro - strategicznego Partnera Microsoft w Polsce. Rozwiązania dedykowane są użytkownikom Microsoft Dynamics 365 Business Central, którzy działają w obrębie organizacji wielofirmowych i grup kapitałowych. Aplikacje pozwalają na obsługę specyficznych dla tego rodzaju działalności procesów.
 
Global Integration Apps pozwolą Ci na synchronizację danych podmiotów w grupie kapitałowej, usprawnienie transakcji pomiędzy nimi oraz wgląd w stany magazynowe w różnych lokalizacjach.
 
 2008 x 966 mapa
 
 

Master Data Management System
 
 
Master Data Management System (System Zarządzania Danymi Centralnymi) to add-on systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV). Został utworzony przez ekspertów IT.integro w odpowiedzi na zapotrzebowanie międzynarodowych organizacji rozproszonych jako narzędzie umożliwiające synchronizację danych oraz zarządzanie nimi.
 
Jakie problemy rozwiązuje Master Data Management System?
 
dynamics nav laptop
 

Główne korzyści wdrożenia Master Data Management System

 

 • Ustandaryzowanie danych na poziomie globalnym
 • Ulepszona komunikacja między firmami i oddziałami
 • Podstawa do integracji z wieloma systemami zewnętrznymi
 • Ograniczenie kosztów obsługi
 • Większa łatwość porównywania danych w centrali
 • Zmniejszenie liczby zapasów wolnoobrotowych z pomocą dostępu do niezbędnych informacji w ramach grupy
 • Opcja wprowadzenia scentralizowanych zakupów
 • Prostsze śledzenie i zarządzanie relacjami z klientami
 • Ograniczenie strat i błędów
 • Sprawne zarządzanie projektami
 • Podstawa do lepszych decyzji biznesowych
 • Sprawne raportowanie
 • Wysoki poziom automatyzacji procesów

 

  przewodnik 1

dynamics nav laptop

 


Master Data Management System

Bezpłatna wersja probna button
Dokumentacja button

 
 Advanced Intercompany 2023
 
 
Dzięki aplikacji Advanced Intercompany możliwe jest przesyłanie dokumentów sprzedażowych i zakupowych w czasie rzeczywistym. Poza standardowymi funkcjami systemu EDI posiada także dodatkowe, spełniające wymagania odnoszących się do obrotów wewnątrzgrupowych.
 
 
Korzyści z wdrożenia Advanced Intercompany
 • usprawnienie wprowadzania zamówień do systemu,
 • możliwość monitorowania zapasów „w drodze”,
 • łatwiejsze zarządzanie zamówieniami i dokumentami,
 • szybkie generowanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • możliwość uzgadniania wartości towarów w drodze oraz dokumentu zamówienia przed jego zatwierdzeniem,
 • sprawniejsze zarządzanie transakcjami sprzedaży oraz zakupu,
 • minimalizacja ryzyka wystąpienia błędów.

 

dynamics nav laptop

 

Advanced Intercompany

Bezpłatna wersja probna button
Dokumentacja button intercompany insights
 
Intercompany Insights to aplikacja, która pozwala lokalnym firmom na współdzielenie danych z zakresu zapasów oraz sald nabywców/dostawców w ramach danej grupy. Rozwiązanie umożliwia nie tylko wzajemne sprawdzanie dostępności, ale także planowanie zamówień zgodnie z najbardziej korzystnym dla nas scenariuszem - np. od dostawców w grupie oferujących najbardziej korzystne ceny, unikanie nabywców z zarejestrowanymi opóźnieniami w płatnościach czy lokalizowanie firm, które dysponują nadwyżkami w stanach magazynowych.
 
 
Korzyści z wdrożenia Intercompany Insights
 • łatwiejsze zarządzanie zapasami w obrębie organizacji wielofirmowych oraz grup kapitałowych
 • większa kontrola nad dostępnością zapasów
 • zwiększenie jakości obsługi klientów w ramach zapytań o dostępność dóbr
 • zmniejszenie wolnorotujących zapasów
 • sprawniejszy transport zapasów między lokalizacjami
 • proste obliczenia poziomu zapasów ze względu na filię, lokalizację, pozycję i jej warianty
 • możliwość unikania klientów z odnotowanymi płatnościami przeterminowanymi
 
Intercompany Insights

Bezpłatna wersja probna button
Dokumentacja button


Więcej informacji o Global Integration Apps znajdziesz na: www.globalintegrationapps.com