baner zarzadzanie


Quatra Max Zarządzanie Kapitałem Ludzkim umożliwia zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracowników oraz zapewnia wsparcie w tworzeniu spójnej polityki zarządzania zasobami ludzkimi. Umożliwia efektywne zarządzanie procesami szkoleń, rekrutacji i oceny okresowej. Udostępnia również internetowy portal przeznaczony dla pracowników.
 
Najważniejsze obszary funkcjonalne Quatra Max Zarządzanie Kapitałem Ludzkim to:
 
tabela zarzadzanie
 
stopka