SŁOWNIK ERP

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like
Zwrot Definicja
Gospodarka remontowa
"Wymagania wobec tego obszaru są odmienne w poszczególnych typach przedsiębiorstw. W przedsiębiorstwach nastawionych na eksploatacje skomplikowanych urządzeń technologicznych takich jak elektrownie, rafinerie, cukrownie, jest to podstawowy podsystem umożliwiający sprawne działanie. Musi obsługiwać ewidencję tysięcy elementów zamiennych I materiałów eksploatacyjnych oraz planowanie remontów, zaopatrzenia w części zamienne, zlecanie i rozliczanie prac remontowych i konserwacyjnych. Stosowane są w nich skomplikowane wyspecjalizowane pakiety oprogramowania. W przypadku bogatego wyposażenia technicznego np. w elektrowniach, konieczne jest prowadzenie wyjątkowo obfitej dokumentacji technicznej urządzeń i ich stanu technicznego przez wiele lat. Dodatkowo, często konieczne jest wykonywanie części zamiennych własnymi siłami, co wymaga posiadania przez oprogramowanie do obsługi remontów modułu obsługi produkcji jednostkowej lub małoseryjnej. Istnieją przedsiębiorstwa, które zajmują się głównie remontami urządzeń np. sprzętu trakcji kolejowej lub drogowej, remontami silników itp. Pozwala to na wykorzystanie mocnych stron łączonych pakietów. Taki system może być połączony z MRP, co umożliwia przekazywanie do planu informacji o dostępności zdolności produkcyjnych w różnych okresach (np. o mniejszej zdolności z powodu przeglądu maszyny).

Pełna obsługa gospodarki remontowej tworzy drugi, równoległy system do MRP ukierunkowany na planowanie dostępności i nadzorowanie wykorzystania zdolności produkcyjnych. Oddzielny podsystem stosowany jest wtedy, gdy pakiet podstawowy nie ma tych funkcji albo gdy wymagania nie są szczególnie wysokie. Coraz częściej korzysta się z możliwości łączenia funkcjonalności pakietów oprogramowania pochodzących od różnych dostawców dzięki stosowaniu architektury zorientowanej na usługi SOA (software oriented architecture). Pozwala to na wykorzystanie mocnych stron łączonych pakietów. "
Odsłony: 115
Gospodarka remontowa
CMMS - gospodarka remontowa. Wymagania wobec tego obszaru są odmienne w poszczególnych typach przedsiębiorstw. W przedsiębiorstwach nastawionych na eksploatacje skomplikowanych urządzeń technologicznych takich jak elektrownie, rafinerie, cukrownie, jest to podstawowy podsystem umożliwiający sprawne działanie. Musi obsługiwać ewidencję tysięcy elementów zamiennych I materiałów eksploatacyjnych oraz planowanie remontów, zaopatrzenia w części zamienne, zlecanie i rozliczanie prac remontowych i konserwacyjnych. Stosowane są w nich skomplikowane wyspecjalizowane pakiety oprogramowania. W przypadku bogatego wyposażenia technicznego np. w elektrowniach, konieczne jest prowadzenie wyjątkowo obfitej dokumentacji technicznej urządzeń i ich stanu technicznego przez wiele lat. Dodatkowo, często konieczne jest wykonywanie części zamiennych własnymi siłami, co wymaga posiadania przez oprogramowanie do obsługi remontów modułu obsługi produkcji jednostkowej lub małoseryjnej.

Istnieją przedsiębiorstwa, które zajmują się głównie remontami urządzeń np. sprzętu trakcji kolejowej lub drogowej, remontami silników itp. Pozwala to na wykorzystanie mocnych stron łączonych pakietów. Taki system może być połączony z MRP, co umożliwia przekazywanie do planu informacji o dostępności zdolności produkcyjnych w różnych okresach (np. o mniejszej zdolności z powodu przeglądu maszyny). Pełna obsługa gospodarki remontowej tworzy drugi, równoległy system do MRP ukierunkowany na planowanie dostępności i nadzorowanie wykorzystania zdolności produkcyjnych. Oddzielny podsystem stosowany jest wtedy, gdy pakiet podstawowy nie ma tych funkcji albo gdy wymagania nie są szczególnie wysokie. Coraz częściej korzysta się z możliwości łączenia funkcjonalności pakietów oprogramowania pochodzących od różnych dostawców dzięki stosowaniu architektury zorientowanej na usługi SOA (software oriented architecture). Pozwala to na wykorzystanie mocnych stron łączonych pakietów. W rozbudowanej postaci stosuje się system zarządzania aktywami EAM (Entreprise Assets Management), który pozwala poza CMMS na pełniejszą obsługę sfery finansowania i planowania wykorzystania środków trwałych przedsiębiorstwa.
Odsłony: 307
Graficzny interfejs użytkownika (GUI)
Przyszły użytkownik powinien rozważyć, czy graficzny interfejs jest mu rzeczywiście potrzebny i na jakich stanowiskach. Ma sens w przypadku średniego i wyższego szczebla zarządzania, na którym kierownicy i menedżerowie przeprowadzają różne analizy, a ich wyniki wyświetlają w postaci grafik. Natomiast zainstalowany w magazynach czy w księgowości , gdzie pracownik rutynowo wprowadza dane pochodzące z kilku lub kilkunastu wystandardyzowanych operacji raczej utrudnia niż ułatwia eksploatację. Warto sprawdzić, czy jest możliwa konfiguracja mieszana, tzn. część końcówek jest dołączona do systemu jako stacje robocze, a część jako proste terminale. Dostawca zwykle naciska na wersję graficzną, bo jej wybór oznacza dla klienta dodatkowe zakupy sprzętu, oprogramowania, a oprócz tego jest to bardziej “nowoczesny” marketingowo. Coraz częściej dostępny jest tylko interfejs graficzny, tak że nabywca oprogramowania nie ma wyboru.
Odsłony: 360
Gromadzenie danych marketingowych w bazie danych
Gromadzenie danych marketingowych w bazie danych o klientach, potencjalnych klientach i rynkach pozwala na prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz.
Odsłony: 125
Grupy dostawców, ich klasyfikacja
Tworzenie grup dostawców i ich klasyfikacja ze względu na wielkość obrotów, poziom cen, dyskonta itp. pozwala na prowadzenie łatwiejszej obsługi dostawców oraz kontrolę ich rozliczania oraz sprawozdawczość.
Odsłony: 380
GS1
GTIN Globalny Numer Jednostki Handlowej - Global Trade Item Number określa unikatowy kod przedmiotu handlu wyrobu opakowanego lub usługi. Nazwa GTIN określa zbiorczo całą rodzinę opracowanych przez GS1 struktur identyfikatorów. Identyfikatory mogą składać się z 8, 12, 13 lub 14 cyfr odpowiednio GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14, SSCC.
Odsłony: 193
GTIN
GLN Globalny Numer Identyfikacyjny -G lobal Location Number GLN służy do identyfikacji przedsiębiorstwa lub organizacji jako jednostki prawnej. GLN są również stosowane do identyfikacji lokalizacji jednostek fizycznych. Numer lokalizacyjny jest numerem identyfikacyjnym, oznaczającym jednostki fizyczne lub prawne. Stosowanie tych numerów jest warunkiem efektywnego EDI.
Odsłony: 181
Handel detaliczny

Obsługa handlu detalicznego zawiera w sobie zwykle obsługę kas fiskalnych i rejestrację za pośrednictwem wielu stanowisk z wykorzystaniem kodów kreskowych sprzedaży, a także aktualizację stanów magazynowych u detalisty. W bardziej zaawansowanych systemach generowane są automatycznie polecenia uzupełniania zapasów. W dużych organizacjach handlowych wchodzi w użycie obsługa znaczników radiowych RFID.

Odsłony: 271
Handel elektroniczny
Handel elektroniczny (e-business) pozwala na prowadzenie handlu detalicznego z pominięciem pośredników, za pośrednictwem własnej witryny internetowej.
Odsłony: 128
Handel elektroniczny (zabezpieczenie przekazywanych danych)
Handel elektroniczny (e-business) a w jego ramach zabezpieczenie przekazywanych danych wymaga stosowania różnych technik szyfrowania dla zabezpieczenia poufności danych w czasie ich przesyłania.
Odsłony: 131
Handel elektroniczny możliwość konfigurowania zamawianych produktów z wariantów i opcji
Handel elektroniczny (e-business) a w jego ramach możliwość konfigurowania zamawianych produktów z wariantów i opcji jest szczególnie istotna przy wyborze produktów z wieloma wariantami i opcjami np. samochodów z różnym wyposażeniem przez dealerów.
Odsłony: 353
Handel elektroniczny narzędzia do utworzenia strony www
Handel elektroniczny (e-business) pozwala na prowadzenie handlu detalicznego z pominięciem pośredników, za pośrednictwem własnej witryny internetowej.
Odsłony: 345
Handel elektroniczny zarządzanie katalogami produktów
Handel elektroniczny (e-business) a w jego ramach zarządzanie katalogami produktów pozwala na udostępnianie potencjalnym klientom aktualnych katalogów produktów i innych informacji w tym cenowych.
Odsłony: 353
Harmonogram z wieloma wariantami i opcjami wyrobów
Ta funkcja umożliwia prognozowanie i planowanie produkcji wielkoseryjnej i na liniach produkcyjnych produktów o wielu wariantach lub opcjach, np. maszyn roboczych o różnych parametrach czy samochodów z różnym wyposażeniem. Wariant zwykle występuje jednorazowo np. samochód może mieć jeden zespół napędowy oraz jeden typ tapicerki, opcji może być wiele lub może jej nie być wcale np. radio lub klimatyzacja w samochodzie. Umożliwia to bieżące produkowanie na linii produkcyjnej zróżnicowanych wyrobów np. samochodów o różnym wyposażeniu zdefiniowanym w zamówieniach klientów.
Odsłony: 380
Harmonogramy zadań dziennych lub zmianowych
Ta funkcja pozwala na tworzenie, po sprawdzeniu zabezpieczenia materiałowego i zdolności produkcyjnych, realnych harmonogramów dziennych lub zmianowych, które mogą być rozliczane w sposób uproszczony techniką rozliczania wstecznego (back-flushing).
Odsłony: 379
PARTNERZY:
microsoft logo macrologic logo front partner raportu erp 2015 itintegro1simple raport erp2015 log2  bpsc logo front

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:
oracle logo raport   soneta logo     sbs 2 logo  unit4 logo front
                                                                           synthelix partner raportu erp 2015       anegis logo front


RAPORT ERP 2017

Stanowi szczegółową analizę trzydziestu pięciu dostępnych na polskim rynku systemów ERP, wykonaną w oparciu o ponad 580 funkcjonalności istotnych z punktu widzenia firmy działającej w Polsce. Zawarte informacje - zweryfikowane przez autora - stanowią cenne narzędzie w procesie wyboru systemu ERP. Zapraszamy do pobrania bezpłatnego egzemplarza.