SŁOWNIK ERP

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like
Zwrot Definicja
ASP - dostarczyciel usług pełnej obsługi zastosowań
ASP (application service provider) jest to dostawca zewnętrzny całości usług niezbędnych do zarządzania i dystrybucji licencjonowanego oprogramowania do użytkowników końcowych poprzez sieć z zewnętrznego, zwykle centralnego ośrodka. Jest to sposób na outsourcing całości obsługi informatycznej w danej dziedzinie przez przedsiębiorstwo.
Odsłony: 372
ATP
ATP (Available To Promise) – dostępne do rozdysponowania. Patrz APS
Odsłony: 264
ATP - dostępne do rozdysponowania
ATP - dostępne do rozdysponowania (available to promise) jest to umożliwienie podania klientowi praktycznie na bieżąco ilości produktów w magazynie, które mogą być sprzedane lub dostarczone po uprzednim uwzględnieniu rezerwacji dla innych klientów i możliwości uzyskania materiałów z produkcji lub zakupu. Aby to umożliwiać trzeba dysponować sprawnym systemem ewidencji materiałów w magazynach przedsiębiorstwa oraz o zleceniach produkcyjnych i stanie zleceniach produkcyjnych i stanie zaopatrzenia w trakcie realizacji.
Odsłony: 372
ATP – dostępne do rozdysponowania

ATP - dostępne do rozdysponowania (available to promise) jest to umożliwienie podania klientowi praktycznie na bieżąco ilości produktów w magazynie, które mogą być sprzedane lub dostarczone po uprzednim uwzględnieniu rezerwacji dla innych klientów i możliwości uzyskania materiałów z produkcji lub zakupu. System ewidencji materiałów w magazynach przedsiębiorstwa oraz informacja o zleceniach produkcyjnych, stanie zleceń produkcyjnych i stanie zaopatrzenia w trakcie realizacji musi być sprawny i szybki. Inaczej uzyskiwane wyniki będą dostępne zbyt późno, aby mieć znaczenie praktyczne.

Odsłony: 350
Automatyczne propozycje płatności dla grup dostawców
Automatyczne propozycje płatności dla grup dostawców, w tym prognoza stanu gotówki z uwzględnieniem wiarogodności klientów pozwala na przygotowanie zestawień propozycji płatności opartych o wiarogodne, zebrane uprzednio dane.
Odsłony: 351
Autoryzacja
Autoryzacją nazywamy upoważnienie poszczególnych użytkowników do dokonywania konkretnych typów transakcji obrotu materiałowego z identyfikacją wprowadzającego transakcje.
Odsłony: 143
B2B Współpraca między przedsiębiorstwami

Współpraca między przedsiębiorstwami B2B (Business To Business) jest to prowadzenie poprzez internet bezpośrednio spraw pomiędzy kontrahentami handlowymi. Dzięki temu następuje przekształcenie przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw w organizację wirtualną pozwalając na zmniejszenie kosztów, skracanie cykli dostaw, skrócenie cykli dostaw oraz poprawę jakości i terminowości dostaw. Zwykle obejmuje:

 • przygotowanie ofert
 • przygotowanie zamówień
 • potwierdzania zamówień
 • płatności
 • realizację transakcji
 • wystawianie dokumentów związanych z realizacją transakcji
 • marketing nakierowany na współpracę z innymi przedsiębiorstwami
Odsłony: 356
B2C Współpraca z klientami

Współpraca z klientami (B2C) – (business to customer) jest to prowadzenie interesów pomiędzy przedsiębiorstwem a klientami końcowymi głównie przez internet. Poza sprawami prowadzonymi metodami tradycyjnymi znaczna ich część prowadzona jest drogą elektroniczną, głównie prze Internet. B2C zwykle obejmuje:

 • przygotowanie ofert dla klientów
 • przyjmowanie zamówień
 • potwierdzania zamówień
 • obsługa płatności
 • nadzór nad realizacją transakcji
 • wystawianie dokumentów związanych z realizacją transakcji
 • marketing nakierowany bezpośrednio na klientów indywidualnych
Odsłony: 342
Back Scheduling
Back Scheduling - harmonogramowanie wsteczne. Technika obliczania daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia. Harmonogram realizacji zamówienia jest obliczany wstecznie począwszy od jego zakończenia, w celu określenia daty rozpoczęcia realizacji zamówienia i/lub zakończenia realizacji każdej operacji nań się składającej.
Odsłony: 124
Baza danych
Dostawcy pakietów wskazują bazy danych, z którymi współpracuje ich oprogramowanie. Pełna wersja baz danych wymagana jest w przypadku wprowadzania zmian i modyfikacji w oprogramowaniu, natomiast wersja tylko do użytkowania - run time wystarcza do normalnej eksploatacji oprogramowania ERP / MRP II. Wiele pakietów oprogramowania zawiera własne bazy danych przydatne do niezbyt dużych wdrożeń. Jednak przy większych instalacjach wymagane są zwykle zewnętrzne uniwersalne bazy danych.
Odsłony: 274
Baza danych stosowana dla hurtowni danych
Może to być ta sama baza danych co dla ERP lub inna, zewnętrzna.
Odsłony: 125
Bezpośrednie powiązanie z systemami bankowymi
Pozwala ono na szybkie weryfikowanie stanu kont, a w bardziej rozbudowanej formie na realizowanie obrotu finansowego, przelewów i płatności w sposób zdalny z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.
Odsłony: 354
Bilansowanie obciążeń stanowisk - wyrównywanie obciążeń
Bilansowanie obciążeń stanowisk i wyrównywanie ich obciążeń, inaczej metoda skończonych zdolności produkcyjnych, polega na automatycznym manipulowaniu zleceniami w taki sposób, aby wykorzystać maksymalną przepustowość centrów roboczych i linii przy możliwie największym wykorzystaniu dostępnych zdolności produkcyjnych w poszczególnych okresach planistycznych. Bardzo wiele systemów nie ma tego algorytmu. Ostatnio stosowane są algorytmy planowania w ramach tzw. zaawansowanego planowania i harmonogramowania APS (Advanced Planning And Scheduling).
Odsłony: 410
Blokowanie własnych płatności
Ta funkcja daje możliwość jak najpóźniejszego regulowania własnych zobowiązań, dzięki czemu zmniejsza się zaangażowanie w kapitał obrotowy. Możliwe jest regulowanie należności wobec możliwie dużej liczby wierzycieli przy ograniczonych zasobach finansowych.
Odsłony: 339
BOM obsługa struktury produktu

Zestawienie materiałowe BOM (Bill Of Materials) opisuje strukturę wyrobu podając zestawienie materiałowe. Jest to lista składników wchodzących bezpośrednio do rozpatrywanej pozycji. Może to być lista zawierająca materiały, surowce i podzespoły niższego rzędu, pochodzące z zakupu, kooperacji lub produkcji własnej. Struktura kompletnego produktu opisująca budowę produktu może mieć wiele poziomów i powstaje dynamicznie poprzez łączenie na żądanie w procesie rozwijania struktur jednopoziomowych, poziom po poziomie. Zwykle następuje to w procesie planowania lub tworzenia zestawienia materiałowego wyrobu. Podstawowe typy BOM poza jednopoziomowym zestawieniem materiałowym to: zagnieżdżone zestawienie materiałowe (intendent BOM), zestawienie sumaryczne zawierające wszystkie materiały i podzespoły wchodzące w skład wyrobu z ich ilością sumaryczną, zestawienie ostatniego poziomu zawierające listę tylko tych pozycji które nie mają już składników – są „na dole” struktury wraz z ilościami sumarycznymi ich występowania, modularne zestawienie do celów planistycznych, kosztowe zestawienie BOM. Na podstawie BOM można także przygotowywać tzw. „zwinięcia” poszczególnych pozycji. Zawierają listę składników wyrobu, w skład których wchodzi rozważana pozycja. Są to: zestawienie jednego poziomu, poziom po poziomie, zestawienie sumaryczne najwyższego poziomu pokazujące do jakich wyrobów składnik wchodzi. BOM może być wykorzystywany także do przygotowania listy składników niezbędnych do zrealizowania specyficznego zamówienia klienta lub zestawu składników do wykonania naprawy lub przeglądu.

Odsłony: 566
PARTNERZY:
microsoft logo macrologic logo front partner raportu erp 2015 itintegro1simple raport erp2015 log2  bpsc logo front

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:
oracle logo raport   soneta logo     sbs 2 logo  unit4 logo front
                                                                           synthelix partner raportu erp 2015       anegis logo front


RAPORT ERP 2017

Stanowi szczegółową analizę trzydziestu pięciu dostępnych na polskim rynku systemów ERP, wykonaną w oparciu o ponad 580 funkcjonalności istotnych z punktu widzenia firmy działającej w Polsce. Zawarte informacje - zweryfikowane przez autora - stanowią cenne narzędzie w procesie wyboru systemu ERP. Zapraszamy do pobrania bezpłatnego egzemplarza.