1obszary dzialania banner
 
enova365 składa się ze zintegrowanych ze sobą modułów, które wykorzystują wspólną bazę danych. Każdy z nich odpowiada za określony obszar działalności Twojej organizacji i wspomaga występujące w danym module procesy.
 
Kadry PłaceKadry Płace i HR
 
enova365 skutecznie wspiera zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Aplikacja spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie: ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS. Odpowiednia parametryzacja systemu gwarantuje łatwość jego przystosowania do zmieniających się przepisów i w większości przypadków może być realizowana samodzielnie przez Twoich pracowników. System gwarantuje dozwoloną prawem pracy swobodę w definiowaniu harmonogramów czasu pracy i składników wynagrodzenia.
 
Finanse i KsiegowoscFinanse i księgowość

To sprawna i kompleksowa kontrola działalności Twojego przedsiębiorstwa oraz możliwość szybkiej analizy danych finansowych firmy. Obszar Finansów i księgowości usprawni codzienną pracę, zamykanie miesiąca czy roku obrachunkowego. Oprócz funkcji opartych na ogólnych zasadach prowadzenia księgowości, enova365:
- oferuje narzędzia, które automatyzują proces ewidencjonowania dokumentów oraz operacji gospodarczych (enova365 Księga Handlowa),
- pozwala prowadzić ewidencję majątku firmy wg Krajowych (KSR) lub Międzynarodowych (MSR) Standardów Rachunkowości (enova365 Księga Inwentarzowa)
- oraz prowadzenie księgowości w uproszczonej formie (enova365 Księga Podatkowa).

enova365 Księgowość jest wykorzystywana m.in. przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

 
HandelHandel
 
enova365 wspiera kierowanie procesami sprzedaży oraz obsługi zamówień w obszarze handlowym. enova365 Handel to kompletne i nowoczesne narzędzie do obsługi procesów biznesowych w firmach handlowo-usługowych oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych. Oprogramowanie ułatwi prowadzenie działalności sprzedażowej przedsiębiorstwom z różnych branż. System obsługuje procesy tworzenia dokumentacji, ewidencjonowania towarów i cenników, jak również wspiera zarządzanie relacjami z klientami, dostawcami i partnerami. Dzięki dodatkowym funkcjom takim jak: raportowanie czy ewidencja środków pieniężnych, enova365 to kompleksowe i nowoczesne narzędzie do obsługi wszystkich procesów w firmach prowadzących działalność handlową. Moduł zintegrowany jest z najpopularniejszymi platformami e-commerce oraz firmami kurierskimi.
 
CRMCRM. Zarządzane sprzedażą

enova365 CRM to mobilne i kompleksowe rozwiązanie, które usprawni procesy zachodzące w Twojej firmie: wszędzie tam gdzie interakcja z klientem jest kluczowa dla uzyskania przewagi konkurencyjnej. Dzięki swojej elastyczności system może być użytkowany w każdym przedsiębiorstwie bez względu na wielkość, profil czy branże. Funkcjonalność aplikacji znacznie wykracza poza powszechną funkcjonalność tego typu modułów. Oprócz rozwiązań typowych, takich jak rejestracja danych o kontrahentach i kontaktach z nimi, rozwiązanie pomaga skutecznie organizować pracę w firmie, dopasowując się do jej unikalnego modelu biznesowego i sposobu działania. Pozwala również na definiowanie własnych rodzajów aktywności, projektów oraz kampanii CRM, co umożliwia precyzyjne dostosowanie wyglądu i zachowania programu do potrzeb Twojej organizacji.

Business IntelligenceBusiness Intelligence

Business Intelligence w enova365 to narzędzie zaprojektowane z myślą o użytkowniku końcowym, które zapewnia dostęp do wiedzy bez konieczności tworzenia skomplikowanych analiz. Dzięki kompatybilności z zewnętrznymi narzędziami analitycznymi moduł spełnia również oczekiwania managerów czy analityków. enova365 BI dostarcza uporządkowany, jednolity i wiarygodny zbiór danych, który dla analityka pracującego w Twoim przedsiębiorstwie, stanowi doskonałe źródło odkrywania wiedzy o firmie, a dzięki zastosowanej architekturze umożliwia podłączenie dowolnego, dostępnego na rynku i preferowanego przez konkretnego analityka narzędzia. Głównym elementem Business Intelligence w enova365 są wskaźniki, zwane często kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI ang. Key Performance Indicators) lub wskaźnikami działania. Opracowując strategię kontrolingu obszarów swojego przedsiębiorstwa, powinieneś zdefiniować te wskaźniki, zarówno finansowe, jak i poza finansowe.

WorkflowWorkflow: Zarządzanie procesami

Dzięki intuicyjnemu środowisku pracy użytkownika i możliwości definiowania zaawansowanych zasad, enova365 Workflow pozwala skutecznie organizować i automatyzować pracę wielu osób w ramach procesów zachodzących w Twojej firmie. Rozwiązanie umożliwia koordynowanie złożonych działań realizowanych przez grupę ludzi pracujących na enova365 w różnych departamentach przedsiębiorstwa. Workflow porządkuje grupy zadań przypisane do użytkowników w procesy, niezależnie od obszaru firmy. W ten sposób organizuje przepływ pracy poprzez automatyzację procesów biznesowych w poszczególnych modułach enova365, w których dokumenty, informacje lub zadania przekazywane są od jednego uczestnika do następnego, zawsze według odpowiednich procedur zarządczych.

ProdukcjaProdukcja

enova365 Produkcja obsługuje procesy produkcji w przedsiębiorstwach, które prowadzą ją w oparciu o zdefiniowane technologie i rejestrują zlecenia produkcyjne. Podstawowym elementem logicznym aplikacji jest technologia o elastycznej strukturze. Do technologii przypisuje się wzorcowe operacje, które mogą być dla nich wspólne. Surowce, koszty, produkty, a także zasoby produkcyjne i osoby zyskują powiązanie z operacjami lub wprost z technologiami.

Moduł zapewnia obsługę produkcji w systemie zintegrowanym – powiązanie produkcji z modułem handlowo-magazynowym. Umożliwia szybką kalkulację kosztu wytworzenia danego towaru oraz definiowanie technologii z wykorzystaniem operacji wzorcowych. Daje również swobodę generowania dokumentów magazynowych na wybrane surowce/produkty, w tym na ilości częściowe – w przypadku niepełnej realizacji zlecenia.

Proces produkcji zwizualizowany jest na wykresie Gantt’a, obrazując przepływ operacji i ich stany realizacji. Moduł umożliwia także planowanie produkcji z zachowaniem terminowości zleceń, uwzględniając przy tym optymalne wykorzystanie przypisanych zasobów ludzkich i produkcyjnych.