1obszary dzialania banner
 
enova365 składa się ze zintegrowanych ze sobą i wykorzystujących wspólną bazę danych modułów, z których każdy odpowiada za określony obszar działalności organizacji i wspomaga występujące w jego obrębie procesy.
 
HR
 
1enova365 obszaryenova365 skutecznie wspomagają zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Aplikacja spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS. Odpowiednia parametryzacja systemu gwarantuje łatwość jego przystosowania do zmieniających się przepisów i w większości przypadków może być realizowana samodzielnie przez użytkownika programu. System gwarantuje dozwoloną prawem pracy swobodę w definiowaniu harmonogramów czasu pracy i składników wynagrodzenia.
 
Finanse i księgowość

To sprawna i kompleksowa kontrola działalności przedsiębiorstwa oraz możliwość szybkiej analizy danych finansowych firmy. Usprawnia codzienną pracę, zamykanie miesiąca czy roku obrachunkowego. Oprócz funkcji opartych o ogólne zasady prowadzenia księgowości, oferuje narzędzia, które automatyzują proces ewidencjonowania dokumentów oraz operacji gospodarczych (enova365 Księga Handlowa). Pozwala prowadzić ewidencję majątku firmy wg Krajowych (KSR) lub Międzynarodowych (MSR) Standardów Rachunkowości (enova365 Księga Inwentarzowa) oraz księgowość w uproszczonej formie (enova365 Księga Podatkowa).

enova365 Księgowość jest wykorzystywana m.in. przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 
Handel i zaopatrzenie
 
enova365 wspiera kierowanie procesami sprzedaży oraz obsługi zamówień w obszarze handlowym. enova365 Handel to kompletne i nowoczesne narzędzie to obsługi procesów biznesowych w firmach handlowo-usługowych oraz przedsiębiorstw produkcyjnych. Rozwiązanie enova365 ułatwia prowadzenie działalności sprzedażowej przedsiębiorstwom z różnych branż. System obsługuje procesy tworzenia dokumentacji, ewidencjonowania towarów i cenników, jak również wspiera zarządzanie relacjami z klientami, dostawcami i partnerami. Dzięki dodatkowym funkcjom takim jak raportowanie czy ewidencja środków pieniężnych enova365 to kompleksowe i nowoczesne narzędzie do obsługi wszystkich procesów w firmach prowadzących działalność handlową.
 
CRM Zarządzane sprzedażą

enova365 CRM to mobilne i kompleksowe rozwiązania, dzięki którym usprawnisz procesy firmy: wszędzie tam gdzie interakcja z klientem jest kluczowa dla uzyskania przewagi konkurencyjnej. Dzięki swojej elastyczności może być użytkowany w każdym przedsiębiorstwie bez względu na wielkość, profil czy branże. Funkcjonalność aplikacji znacznie wykracza poza powszechną funkcjonalność tego typu modułów. Oprócz rozwiązań typowych, takich jak rejestracja danych o kontrahentach i kontaktach z nimi, rozwiązanie pomaga skutecznie organizować pracę w firmie, dopasowując się do jej unikalnego modelu biznesowego i sposobu działania. Pozwala również na definiowanie własnych rodzajów aktywności, projektów oraz kampanii CRM, co umożliwia precyzyjne dostosowanie wyglądu i zachowania programu do potrzeb firmy.

Business Intelligence

Business Intelligence w enova365 to narzędzie zaprojektowane z myślą o użytkowniku końcowym, które zapewnia dostęp do wiedzy bez konieczności tworzenia skomplikowanych analiz. Dzięki kompatybilności z zewnętrznymi narzędziami analitycznymi moduł spełnia również oczekiwania managerów czy analityków. enova365 BI dostarcza uporządkowany, jednolity i wiarygodny zbiór danych, który dla analityka firmy stanowi doskonałe źródło do odkrywania wiedzy o firmie, a dzięki zastosowanej architekturze umożliwia podłączenie dowolnego, dostępnego na rynku i preferowanego przez konkretnego analityka narzędzia. Głównym elementem Business Intelligence w enova365 są wskaźniki, zwane często kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI ang. Key Performance Indicators) lub wskaźnikami działania. Przedsiębiorstwo, opracowując strategię kontrolingu obszarów swojej działalności, powinno zdefiniować te wskaźniki, zarówno finansowe, jak i poza finansowe.

Workflow: Zarządzanie procesami

Dzięki intuicyjnemu środowisku pracy użytkownika i możliwości definiowania zaawansowanych zasad, enova365 Workflow pozwala skutecznie organizować i automatyzować pracę wielu osób w ramach procesów firmy w obrębie systemu enova365. Rozwiązanie umożliwia koordynowanie złożonych działań realizowanych przez grupę ludzi pracujących na enova365 w różnych departamentach przedsiębiorstwa. Porządkuje grupy zadań przypisane do użytkowników w procesy niezależnie od obszaru firmy. W ten sposób organizuje przepływ pracy poprzez automatyzację procesów biznesowych w poszczególnych modułach enova365, w których dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego, zawsze według odpowiednich procedur zarządczych.