vendo erp logo 2019

VENDO.ERP Personel to samodzielny program kadrowo-płacowy wspomagający kompleksowe zarządzanie płacami i danymi kadrowymi pracowników. Umożliwia prowadzenie kartoteki osobowej pracowników, rejestrację i wydruk umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Ewidencjonuje czas pracy i zapewnia pełną kontrolę przysługującego i wykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Dynamicznie wylicza staż pracy oraz tworzy i weryfikuje dowolne rozliczenia: listy płac, absencji i świadczeń.

vendo erp personel

Automatyzacja

Jest w pełni zintegrowany z programem Płatnik, systemem e-Deklaracje oraz systemami bankowości elektronicznej. Automatyzuje i w znacznym stopniu ułatwia przygotowanie odpowiednich zestawień i deklaracji dla US, ZUS, NFZ, GUS oraz PFRON.

Zgodność z przepisami

Zapewnia pełną zgodność realizowanych procesów z obowiązującymi przepisami, w szczególności w obszarze prawa pracy, a także regulacjami podatkowymi czy przepisami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych lub chorobowych.

Integracja

Integracja rozwiązania z pozostałymi modułami VENDO.ERP zapewnia sprawny obieg informacji i eliminuje konieczność wielokrotnego wprowadzania danych, co przyczynia się do obniżenia poziomu błędów.

VENDO.ERP Personel to jeden z elementów kompleksowego systemu VENDO.ERP. Niezależnie od szerokich możliwości współpracy z pozostałymi modułami, jest on programem całkowicie samodzielnym, a do prawidłowego funkcjonowania i pełnego wykorzystania jego możliwości nie jest konieczne instalowanie innych programów pakietu.

Więcej informacji https://www.cfi.pl/personel/