SŁOWNIK ERP

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like
Zwrot Definicja
Harmonogramy dla rodzin wyrobów
W przypadku posiadania długookresowych prognoz ta funkcja pomaga planować wielkość produkcji danego typu wyrobów, choć nie można przewidzieć, jakie ich konkretne warianty zostaną zamówione. Na przykład w fabryce mebli można oszacować z dużą dokładnością ile krzeseł zostanie sprzedanych, choć nie wiadomo, w jakim kolorze i jakiego typu obić klienci zażyczą sobie.
Odsłony: 340
Historia dokonanych transakcji
Chodzi zwykle o dane z okresów kilkuletnich, co umożliwia prowadzenie analiz statystycznych np. wychwytywanie trendów zbytu lub określanie sezonowości zużycia.
Odsłony: 136
Identyfikacja i obsługa partii , numery seryjne
Identyfikacja i obsługa partii materiału lub numerów seryjnych w magazynach i lokalizacjach jest niezbędna w procesie produkcji i dystrybucji. Materiały składowane często mają ograniczony czas przydatności do użycia np. farby i inne materiały chemiczne lub surowce w przemyśle spożywczym. Niezbędne jest nadzorowanie losów poszczególnych partii o konkretnych własnosciach i oznaczonym terminie przydatności do użycia wraz z ich miejscami składowania. Większość systemów sterowania jakością wymaga nadzorowania losów każdej partii materiałów, podzespołów i wyrobów gotowych. W przypadku silników lub innych składników wyrobów identyfikowanych indywidualnie przez numer seryjny istotne jest identyfikowanie ich składowania poprzez nadzorowanie miejsca składowania i numeru seryjnego.
Odsłony: 339
Indeks pozycji asortymentowej
Indeks pozycji asortymentowej powinien pozwalać na identyfikowanie w sposób jednoznaczny dowolnej pozycji występującej w procesie produkcji i zaopatrzenia. Odnosi się to w szczególności do materiałów i części z zakupu lub kooperowanych, półproduktów i wyrobów gotowych. Opis powinien wskazywać jak obszerny może być identyfikator unikalny pozycji asortymentowej stosowany jako klucz wyszukiwania w systemie informatycznym. Zwykle jest to ciąg alfanumeryczny znaków. Chociaż praktycznie prawie nigdy nie potrzeba na identyfikację pozycji więcej niż 7 – 12 znaków to często spotyka się indeksy dłuższe, czasem przekraczające 35 znaków. Jest to tradycja z systemu znakowania rysunków z lat 30–stych XX wieku lub przyzwyczajeń księgowych, którzy ciągle jeszcze chcą, aby indeks zawierał czytelny dla człowieka opis pozycji materiałowej na dokumentach obrotu materiałowego. Jest to zbędne i kosztowne, ponieważ indeksy są wprowadzane setki tysięcy, a nawet wiele milionów razy rocznie przez pracowników. Im dłuższy indeks tym więcej czasu traci się w przedsiębiorstwie na jego wprowadzanie w różnych miejscach, a także popełnia się więcej błędów, których korekta też kosztuje. Indeks to nie jest numer rysunku, chociaż często tak się go wykorzystuje.

Na przykład numer rysunku może być taki, jaki ustalono w biurze konstrukcyjnym 40 lat temu, lub jaki przywędrował z dokumentacją konstrukcyjną z licencją na produkcję wyrobów. Natomiast indeks jest to wewnętrzne unikalne oznaczenie pozycji asortymentowej ważne w przedsiębiorstwie po przekroczeniu jego bramy. Często w przedsiębiorstwie wielozakładowym indeksy są unikalne dla tych samych pozycji w każdym z zakładów. Powiązania pomiędzy numerami rysunków a indeksami są często obsługiwane przez systemy informatyczne zwłaszcza jeśli chodzi o obsługę zmian konstrukcyjnych skomplikowanych wyrobów produkowanych na indywidualne zamówienia w krótkich seriach.
Odsłony: 152
Indywidualne kalendarze dla każdej maszyny / centrum
Dysponowanie indywidualnymi kalendarzami dla poszczególnych maszyn lub centrów produkcyjnych pozwala na określanie harmonogramu i rozmiarów dostępnych zdolności produkcyjnych. Dla poszczególnych urządzeń można określić czas ich niedostępności z powodu planowanych przeglądów lub remontów, co w przypadku skomplikowanych linii produkcyjnych, zbudowanych z pojedynczych maszyn, pozwala na określenie precyzyjne bilansu obciążeń.
Odsłony: 343
Indywidualny kalendarz dla centrum roboczego
Pozwala na określanie dostępnego czasu pracy maszyn i urządzeń w centrum roboczym. Jest to szczególnie istotne w przypadku remontów lub awarii w centrach roboczych zawierających maszyny o różnej wydajności. Umożliwia to sporządzenie dokładnego bilansu obciążeń planowaną produkcją.
Odsłony: 133
Interfejsy do oprogramowania do analiz
Umożliwiają one sięganie do danych i tworzenie różnych zestawień, np. analiz rentowności, analizy wskaźnikowej. Wykorzystywane są do tego albo tzw. generatory wydruków, albo ogólnie dostępne arkusze kalkulacyjne. Możliwe jest także zasilanie hurtowni danych do celów zbierania i analizowania informacji.
Odsłony: 119
Internet
Internet ogólnoświatowa sieć komputerowa logicznie połączona w jednorodną sieć adresową opartą na protokole IP (ang. Internet Protocol). Dostarcza lub wykorzystuje usługi wyższego poziomu oparte na telekomunikacji i związanej z nią infrastrukturze. Przyłączenie komputera do Internetu możliwe jest z wykorzystaniem wielu technologii, które pozwalają urządzeniu komunikować się z pobliską bramką posiadającą stałe połączenie z innymi systemami w Internecie. Typowe rozwiązania wykorzystują linie telefoniczne (modemy, cyfrowe linie ISDN, modemy ADSL), inne technologie przewodowe (transmisja przez sieci energetyczne, telewizję kablową) oraz bezprzewodowe (GPRS, łącza satelitarne, Wi-Fi).
Odsłony: 298
Internet. Dostęp przez witrynę internetową www do obsługi innych danych
Dostęp zdalny do innych funkcji za pośrednictwem iternetu, których obsługa została zdefiniowana w systemie.
Odsłony: 372
Internet: wbudowany dostęp i wykorzystanie technik
Wbudowany dostęp i wykorzystanie technik internetu obejmuje głównie możliwość zdalnego dostępu za pośrednictwem witryny internetowej do wybranych funkcji oprogramowania, a w szczególności: składania zamówień, sprawdzania dostępności towarów oraz handel elektroniczny.
Odsłony: 358
Intranet wbudowany w oprogramowanie
Pozwala na łatwe tworzenie i obsługę własnej sieci wewnętrznej działającej podobnie jak internet.
Odsłony: 145
Jednolity system oznakowania towarów
Pozwala na obsługę zagadnień związanych z rozliczeniami celnymi w obrocie z krajami poza UE.
Odsłony: 360
JIT dokładnie na czas

JIT (Just In Time) – dokładnie na czas. Jest to strategia zarządzania krótkookresowego, która powstała w Toyota Corporation. Polega na minimalizacji wykorzystania zasobów, które są niezbędne do uzyskania wartości dodanych wytwarzanych produktów. Zasobami są czas, robocizna, surowce i półfabrykaty, maszyny i inne wyposażenie stanowisk pracy. Założeniem jest, że wszystko, co nie zwiększa wartości dodanej jest stratą, np. koszt kapitału zaangażowanego w nadmierne zapasy, magazynowanie, nadmiernie rozbudowana kontrola jakości, wszelkie przemieszczenia poza niezbędnymi. Wszystko musi być dostępne dokładnie wtedy, gdy jest potrzebne na danym stanowisku i dokładnie w takiej ilości, jaka jest potrzebna. Obowiązuje zasada: rób tylko to co jest niezbędne i zaczynaj w ostatnim momencie, aby zdążyć na czas. Znajduje to swe odzwierciedlenie w logistyce – zapasy u dostawcy lub w drodze (w TIR’ach) oraz w sferze produkcji. Uruchamianie produkcji poprzedniego etapu na życzenie odbiorcy z następnego etapu tzw. „wysysanie” potrzebnych składników. Często używane są klasyczne lub elektroniczne karty Kanban. Zapasy są tworzone i przechowywane wtedy, gdy są absolutnie niezbędne.

Jest to odwrotność zasad stosowanych w MRP, gdzie planuje się potrzeby przekazując je z wyprzedzeniem do realizacji. Jest to w przypadku MRP „wciskanie” zleceń do realizacji, podczas gdy JIT polega na „wysysaniu” zleceń do realizacji. W przedsiębiorstwie zarządzanym zgodnie z zasadami szczupłego zarządzania (lean management) często planowanie ogólne długo i średnioterminowe oraz planowanie potrzeb materiałowych, zwłaszcza zaopatrzenia odbywa się wg zasad MPS / MRP, natomiast zarządzanie operatywne krótkookresowe odbywa się wg zasad JIT.

Odsłony: 550
JIT produkcja na liniach
"JIT (just in time) – dokładnie na czas. Jest to strategia zarządzania krótkookresowego, która powstała w Toyota Corporation. Polega na minimalizacji wykorzystania zasobów, które są niezbędne do uzyskania wartości dodanych wytwarzanych produktów. Zasobami są czas, robocizna, surowce i półfabrykaty, maszyny i inne wyposażenie stanowisk pracy. Założeniem jest, że wszystko, co nie zwiększa wartości dodanej jest stratą, np. koszt kapitału zaangażowanego w nadmierne zapasy, magazynowanie, nadmiernie rozbudowana kontrola jakości, wszelkie przemieszczenia poza niezbędnymi. Wszystko musi być dostępne dokładnie wtedy, gdy jest potrzebne na danym stanowisku i dokładnie w takiej ilości, jaka jest potrzebna. Obowiązuje zasada: rób tylko to co jest niezbędne i zaczynaj w ostatnim momencie, aby zdążyć na czas. Znajduje to swe odzwierciedlenie w logistyce – zapasy u dostawcy lub w drodze (w TIR’ach) oraz w sferze produkcji – uruchamianie produkcji poprzedniego etapu na życzenie odbiorcy z następnego etapu tzw. „wysysanie” potrzebnych składników. Często używane są klasyczne lub elektroniczne karty Kanban. Zapasy są tworzone i przechowywane wtedy, gdy są absolutnie niezbędne. Dba się o poprawę jakości dla osiągnięcia zera defektów, o minimalizację cyklu wytwarzania przez minimalizację czasów przygotowawczo-zakończeniowych, czasów oczekiwania, wielkości partii oraz minimalizację kosztów tych operacji.

Jest to odwrotność zasad stosowanych w MRP, gdzie planuje się potrzeby przekazując je z wyprzedzeniem do realizacji. Jest to w przypadku MRP „wciskanie” zleceń do realizacji, podczas gdy JIT polega na „wysysaniu” zleceń do realizacji. W przedsiębiorstwie zarządzanym zgodnie z zasadami szczupłego zarządzania (lean management) często planowanie ogólne długo i średnioterminowe oraz planowanie potrzeb materiałowych, zwłaszcza zaopatrzenia odbywa się wg zasad MPS / MRP, natomiast zarządzanie operatywne krótkookresowe odbywa się wg zasad JIT. "
Odsłony: 138
JIT Sterowanie produkcją na liniach
JIT Sterowanie produkcją na liniach pozwala na tworzenie, po sprawdzeniu zabezpieczenia materiałowego i zdolności produkcyjnych, realnych harmonogramów dziennych lub zmianowych, które mogą być rozliczane w sposób uproszczony techniką rozliczania wstecznego back-flushing. Patrz opis JIT.
Odsłony: 352
PARTNERZY:
microsoft logo macrologic logo front partner raportu erp 2015 itintegro1simple raport erp2015 log2  bpsc logo front

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:
oracle logo raport   soneta logo     sbs 2 logo  unit4 logo front
                                                                           synthelix partner raportu erp 2015       anegis logo front


RAPORT ERP 2017

Stanowi szczegółową analizę trzydziestu pięciu dostępnych na polskim rynku systemów ERP, wykonaną w oparciu o ponad 580 funkcjonalności istotnych z punktu widzenia firmy działającej w Polsce. Zawarte informacje - zweryfikowane przez autora - stanowią cenne narzędzie w procesie wyboru systemu ERP. Zapraszamy do pobrania bezpłatnego egzemplarza.