SŁOWNIK ERP

Szukaj terminów ze słownika
Zaczyna się od Zawiera Dokładne wyrażenieBrzmi jak
Zwrot Definicja
Zwalnianie masowe zleceń produkcyjnych
Przy ustabilizowanej, mało złożonej produkcji ta funkcja pozwala na zminimalizowanie prac planistycznych, gdyż umożliwia, po analizie dostępności materiałów na jednorazowe uruchomienie wszystkich zleceń w zadanym horyzoncie czasowym.
Odsłony: 5598
Zmiany do planowanych zleceń produkcyjnych
Ta funkcja umożliwia korektę ilości i terminów zleceń produkcyjnych w ostatnim momencie przed ich uruchomieniem. Zarządzający czyni to manualnie i na własną odpowiedzialność. Jest to szczególnie ważne w przypadku systemów, które nie obsługują automatycznie, lub obsługują tylko częściowo, zmiany konstrukcyjne.
Odsłony: 5757
Zgodność z polskimi przepisami o rachunkowości
Ze względu na dużą zmienność polskiego prawa (zwłaszcza ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych) wyjątkowo trudno spełnić ten wymóg. Autorów oprogramowania zmusza to do nieustannego śledzenia interpretacji kolejnych urzędników z Ministerstwa Finansów i uważnej lektury „Rzeczpospolitej”. Ich zalecenia są często sprzeczne, np. istnieją trzy różne wymogi odnośnie zaokrągleń w różnych dokumentach finansowych, prowadzące często do nieporozumień z urzędami skarbowymi. Część przepisów finansowych jest niejednoznaczna i praktycznie nie nadaje się do algorytmizacji.
Odsłony: 5437
Zdecentralizowane zamówienia
Zdecentralizowane zamówienia mogą być wprowadzane w różnych komórkach przedsiębiorstwa przez poszczególne osoby zgodnie z przyznanymi uprawnieniami. Mogą to być pozycje potrzebne do prototypów lub napraw albo materiały eksploatacyjne itp..
Odsłony: 5431
Zbieranie danych marketingowych
Zbieranie danych marketingowych takich jak wyniki badań ankietowych, mailing itp. pozwala na nadzorowanie rynku poprzez zbieranie danych o jego chłonności i głębokości.
Odsłony: 2092
Zastosowanie kosztów planowanych, postulowanych i rzeczywistych
Ten sposób pozwala na w miarę precyzyjne rozliczanie produkcji i dystrybucji przy produkcji seryjnej i wielkoseryjnej. Koszty planuje się raz na rok, po skorygowaniu od czasu do czasu stają się kosztami postulowanymi, koszty rzeczywiste znane są po zakończeniu produkcji.
Odsłony: 5470
Zastosowane algorytmy programowania liniowego
 W przypadku rozwiązywania dużych zagadnień optymalizacyjnych celowym jest zastosowanie technik programowania liniowego. Stało się to możliwe od pewnego czasu dzięki rozpowszechnieniu dużych i tanich pamięci operacyjnych dla serwerów. Typowe zastosowania to APS (Advanced Planning System) i SCM (Supply Chain Management).
Odsłony: 2026
Zasoby krytyczne inne niż "wąskie gardła" na produkcji
Takie zasoby są definiowane i tworzone ręcznie przez planistę. Mogą nimi być np. pracownicy, pieniądze, przepustowość sieci transportowej. Praktycznie każdy zasób niezbędny do wytworzenia wyrobów może być w określonych warunkach uznany za krytyczny. Jednak ze względów praktycznych liczba zasobów krytycznych nie powinna przekraczać 15 -20.
Odsłony: 5988
Zasoby krytyczne - materiały o długim cyklu dostaw.

Sprawdzenie dostępności materiałów krytycznych, zwykle o długim cyklu dostaw pozwala na szybkie sprawdzenie na poziomie harmonogramu głównego ich dostępności i na wstępne zaplanowanie zapotrzebowania na nie. Są to materiały, których uzyskanie jest trudne ze względu na długi cykl dostaw, np. transportowane statkiem czy wykonywane na specjalne zamówienie u poddostawcy.

Odsłony: 6453
Zasady uzupełniania zapasów
Uzupełnianie zapasów materiałów tanich i o masowym zużyciu odbywa się z wykorzystaniem jednej z powszechnie używanych metod takich jak FIFO, LIFO, Mini-maks itp.
Odsłony: 5388
Zarządzanie relacjami z właścicielami kapitału w powiązaniu z zarządzaniem strategicznym
Zarządzanie relacjami z właścicielami kapitału w powiązaniu z zarządzaniem strategicznym jest to metoda pozwalająca na: wspieranie funkcjonowania organizacji, projektowanie procesów i ich powiązań i następnie nadzorowania ich realizacji w horyzoncie krótko, średnio i długoterminowym. Działanie to nakierowane jest na motywowanie udziałowców i informowanie ich. Zwykle wykorzystywane są głównie dane z rachunkowości przedsiębiorstwa.
Odsłony: 5310
Zarządzanie płatnościami dla poszczególnych dostawców
Zarządzanie płatnościami dla poszczególnych dostawców jest szczególnie istotne wtedy, gdy przedsiębiorstwo nie ma nadmiaru gotówki. Trzeba wtedy częściowymi płatnościami uspokoić jak największą liczbę dostawców. Istotna jest także możliwość blokowania własnych płatności, aby nie dopuścić do automatycznego zwalniania płatności po otrzymaniu raportu o dostawie.
Odsłony: 5476
Zarządzanie personelem wykonawczym (przydział operatorów)
Zarządzanie personelem wykonawczym, przydział operatorów pozwala na określenie niezbędnej liczbę specjalistów – operatorów maszyn, ich przydział i czas wykorzystania do realizacji założonej produkcji.
Odsłony: 5538
Zabezpieczenie materiałowe
Zabezpieczenie materiałowe jest sprawdzane przed uruchomieniem zleceń produkcyjnych. Obejmuje to: stany magazynowe, rezerwacje materiałów, produkcję w toku itp. Ta funkcja jest niezbędna po to, aby uruchomić tylko te zlecenia, dla których jest komplet materiałów i składników. Czasem jest możliwe uruchomienie zleceń produkcyjnych przy niepełnym zabezpieczeniu materiałowym, np. gdy dostawa jest już w drodze. Jest to decyzja kierownika produkcji. W systemie pojawiają się wtedy ujemne stany magazynowe. W większych systemach dopuszczenie takich stanów jest możliwe, chociaż nie zalecane, podczas parametryzacji oprogramowania.
Odsłony: 5389
Zaawansowane wspieranie decyzji biznesowych

Zaawansowane wspieranie decyzji biznesowych typu BI (Business Intelligence) zawiera pogłębione analizy ekonomiczne. Cechą charakterystyczną jest zastosowanie hurtowni danych oraz możliwość tzw. „drążenia danych” to jest możliwość łatwego dostępu do danych źródłowych powodujących określone efekty np. w przypadku zagrożenia płynności możliwość szybkiego dojścia do transakcji, która to powoduje. Oprogramowanie takie może pracować niezależnie od rodzimego oprogramowania ERP lub jako jego integralna część. Typowe aplikacje wspierające zarządzanie na poziomie ogólnym to przede wszystkim:

Odsłony: 2329
PARTNERZY:
             axians RAMBASE RAMBASE

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:

 

              SYMFONIA  STREAMSOFTCFI SYSTEMY INFORMATYCZNE ipcc   SYGNITY    ASSECO BUSINESS SOLUTIONS