SYSTEM ERP:

MODUŁY PODSTAWOWE:

  SPRZEDAŻ
    Moduł wspiera cały proces sprzedaży – od planowania zbytu, aż do faktury. Umożliwia automatyzację rutynowych zadań i automatyczną kontrolę wskaźników sprzedaży. Dzięki zapytaniom ofertowym możliwa jest elastyczna kalkulacja oferty.
     
  ZAKUPY
    Moduł optymalizuje proces zamówień, jest wyposażony w strategiczne planowanie zakupów, co zapewni integrację procesów zamówień i przyspieszenie czasów ich przebiegu. Możliwe jest sterowanie ręczne, ale także zautomatyzowanie procesów, które ułatwią kontrolę terminów i dostaw.
     
  GOSPODARKA MATERIAŁOWA
    Moduł zapewnia sprawne funkcjonowanie oraz kontrolę kosztów w obszarach dyspozycji, gospodarki materiałowej oraz zarządzania partiami. Dodatkowo moduł daje możliwość prognozowania list zakupowych i przejrzystość kosztów dzięki zsynchronizowanemu potokowi ilości i wartości.
     
  PRODUKCJA
    Moduł służy do planowania, kontroli i optymalizacji produkcji. Umożliwia rozdysponowanie pracy pracownika i maszyny, a także przydzielenie zasobów, tak by były dostępne w odpowiednim miejscu i czasie, bez względu na wymagania produkcyjne.
     
  SERWIS
    Moduł zapewnia kompetentną posprzedażową obsługę klientów: od momentu odebrania połączenia do rozwiązania zgłaszanego problemu. Akcje serwisowe i działania konserwacyjne mogą być efektywnie planowane, realizowane lub rozliczane. Centralna baza danych umożliwia dostęp do wszystkich aktualnych informacji o klientach.
     
  FINANSE
    Moduł proALPHA Finanse i księgowość jest w pełni zintegrowany z systemem ERP i oferuje wszystkie funkcje potrzebne do stworzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat dla dowolnie wielu mandantów i walut, umożliwia elektroniczny obrót płatniczy, zapewnia przejrzysty przepływ wartości i wyświetla prognozy płynności finansowej po naciśnięciu jednego przycisku.
     
  CONTROLING
    Moduł składa się z rachunku miejsc powstawania kosztów, rachunku nośników kosztów oraz rachunku nośników wyników. Zakres funkcjonalny dopełniają rachunek rodzajów kosztów, zestawienia, narzędzia do planowania oraz analizy ad hoc.
     
  ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM
    Moduł umożliwia kompletne zarządzanie środkami trwałymi i bezpieczne inwestowanie. Wspiera obsługę w całym cyklu życia majątku od momentu zamówienia, aż do opuszczenia majątku trwałego. Moduł ten jest całkowicie zintegrowany z rozwiązaniem ERP. ProALPHA ułatwia inwentaryzację, dzięki temu przebiega ona szybko i dokładnie.
     
MODUŁY SPECJALNE:
     
    RAPORTOWANIE I BUSINESS INTELLIGENCE
    Umożliwia podejmowanie właściwych decyzji poprzez identyfikowanie, analizowanie i udostępnianie informacji w interaktywnych kokpitach. Moduł zapewnia dostęp do aktualnych i kompletnych raportów w czasie rzeczywistym.
     
  POZYSKIWANIE DANYCH PRODUKCYJNYCH
    Moduł rejestruje dane przekazywane z hali produkcyjnej z maszyn lub narzędzi, które przypisane są bezpośrednio do zlecenia produkcyjnego.
     
  ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI (CRM)
    Moduł ten służy do systematycznego zarządzania relacjami z klientami i jest centralną platformą informacyjną, dzięki której wszystkie działy – od marketingu, przez sprzedaż, aż do serwisu – mają dostęp do jednolitych informacji o klientach w czasie rzeczywistym.
     
  SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENTAMI (DMS)
    Moduł zapewnia łączenie dokumentów, takich jak rysunki techniczne, dokumenty zamówienia, faktury zakupu, dowody dostaw, e-maile, notatki oraz wszelkie inne dokumenty, z odpowiednimi transakcjami biznesowymi. Zapewnia to łatwiejszy i szybszy dostęp do dokumentów z każdego obszaru.
     
  PRZETWARZANIE FAKTUR ZAKUPOWYCH
    Moduł automatycznie odczytuje dane z przychodzącego na maila dokumentu, a następnie, zgodnie z zeskanowanymi informacjami, przypisuje plik do właściwego klienta.
     
  KREATOR RAPORTÓW
    Moduł pozwala na intuicyjne i sprawne tworzenie raportów, co usprawnia pracę i pozwala na szybką i dokładną analizę sytuacji.
     
  REJESTRACJA CZASU PRACY PRACOWNIKÓW
    Moduł planuje, rejestruje i rozlicza czas pracy, dzięki czemu daje ciągły dostęp do aktualnych danych w tym zakresie.
     
  KONFIGURATOR PRODUKTÓW 
    Moduł umożliwia użytkownikom dobranie cech produktu oraz jego składowych komponentów zgodnie z indywidualnymi potrzebami. W ten sposób łączona jest możliwość produkcji różnorodnych produktów z produkcją standardową i ciągłymi procesami.
     
  ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
    Moduł jest całkowicie zintegrowany z systemem ERP i umożliwia efektywną realizację projektów, co upraszcza planowanie oraz koordynację zadań we wszystkich działach. Zadania, zasoby i terminy są efektywnie planowane i nadzorowane. Liczne grafiki i wykresy zapewniają przejrzystość nawet bardzo złożonych projektów.
     
  ZARZĄDZANIE PRZEPŁYWEM PRACY
    Moduł automatyzuje zadania i dostęp do wszelkich dokumentów i informacji. A dodatkowo dzięki proALPHA wszystkie procesy biznesowe i zadania są cyfrowe
     
  PORTAL B2B
    Moduł daje możliwość dostępu do systemu proALPHA ERP w przeglądarce. W ten sposób możesz połączyć klientów, dostawców, partnerów biznesowych czy przedstawicieli w prosty sposób.
     
ŁĄCZNOŚĆ
     
  INTEGRACJA CAD
    Moduł umożliwia wirtualne połączenie obecnych na rynku systemów CAD z systemem ERP proALPHA. Dzięki modułowi konstruktorzy mają dostęp online do wymiarów, dostępności i terminów dostaw, a także mogą wyświetlać interaktywne modele trójwymiarowe. Pomaga to minimalizować ryzyko błędów w montażu i konserwacji, ale także wspomaga podejmowanie decyzji podczas testowania scenariuszy lub odpowiadania na pytania dostawców.
     
  ŁĄCZNOŚĆ
    Zapewnia integrację procesów biznesowych wzdłuż łańcucha wartości dodanej poprzez łączenie systemów, lokalizacji, pracowników i partnerów gospodarczych z systemem ERP proALPHA. Dodatkowo moduł pozwala firmom tworzyć ciągłe procesy i udostępniać dane w czasie rzeczywistym poprzez digitalizację procesów Intercompany, integrację zewnętrznych aplikacji ze środowiskiem IT oraz automatyzację współpracy z dostawcami i klientami.
     
Dowiedz się więcej o Systemie ERP - kliknij tutaj!

 

system ERP

Napisz do nas! Kliknij tutaj.


 wdrozenie erp proalpha
 
 
erp dla produkcji proalpha
proalpha erp kontakt