MRP

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like
Zwrot Definicja
MRP

MRP (Materials Requirement Planning) oznacza planowanie potrzeb materiałowych na podstawie danych o strukturze wyrobu BOM (Bill of Materials), informacji o stanach magazynowych, otwartych zleceniach produkcyjnych i zakupowych, stanu zamówień w toku oraz długookresowego planu produkcji MPS (Master Production Scheduling). Standard MRP uważany jest obecnie za główną metodę określania obowiązujących terminów wykonania zamówień i zleceń z uwzględnieniem cykli produkcyjnych. Umożliwia kontrolę rodzajów, ilości i terminów produkcji, a także sterowanie zapasami i ich uzupełnianiem. W przedsiębiorstwie zarządzanym zgodnie z zasadami szczupłego zarządzania (Lean Management) często planowanie ogólne długo i średnioterminowe oraz planowanie potrzeb materiałowych, zwłaszcza zaopatrzenia odbywa się wg zasad MRP, natomiast zarządzanie operatywne krótkookresowe odbywa się wg zasad JIT (just in time).- dokładnie na czas.

Odsłony: 1196
PARTNERZY:
microsoft logo sntt logo simple raport erp2015 log2partner raportu erp 2015 itintegro1  bpsc logo front

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:
oracle logo raport   soneta logo     proalpha 2018    teta unit4 business
                                     anegis logo 2018     sage logo 2018     sbs 2 logo