vendo erp logo 2019

VENDO.ERP Logistyka - to intuicyjne i funkcjonalne narzędzie do planowania, realizowania i kontrolowania czynności i procesów dotyczących zaopatrzenia i gospodarki magazynowej. Skuteczne zarządzanie w obszarze logistyki automatyzuje i usprawnia poszczególne czynności, podnosząc efektywność przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych i powiązanych z nimi informacji. Ułatwia planowanie zakupu towarów i prognozowanie sprzedaży, przyczynia się do optymalizacji dostaw i umożliwia zarządzanie dokumentami magazynowymi.


vendo erp LOGISTYKA


Gospodarka materiałowa

Obrót materiałami w przedsiębiorstwie to złożony proces, począwszy od nabywania, poprzez transport, magazynowaniem, manipulację i wydawanie do produkcji.

 • VENDO.ERP umożliwia właściwe zaplanowanie cyklu przepływu materiałów pomiędzy poszczególnymi komórkami przedsiębiorstwa, bieżący nadzór i kontrolę realizacji.
 • Automatyczne wyliczanie minimalnego, maksymalnego i optymalnego poziomu zapasów zapewnia płynną nieprzerwalną pracę, realizację założonych zleceń i dodatkowo obniżenie kosztów wynikających z utrzymywania zbyt wysokiego poziomu zapasów.
 • Analiza obrotów, stanów minimalnych i maksymalnych, backorderów i potrzeb wynikających ze zleceń produkcyjnych pozwala na dokładne określenie zapotrzebowania i utworzenie odpowiednich zapytań ofertowych i zamówień do dostawców. • Integracja systemu zapewnia sprawny obieg informacji pomiędzy poszczególnymi obszarami działalności i bieżący dostęp do aktualnych danych, co umożliwia podejmowanie trafnych decyzji i szybkie reagowanie.

Gospodarka magazynowa

VENDO.ERP pozwala na zarządzanie pracą magazynu w sposób umożliwiający podniesienie wydajności i skrócenie czasu realizacji zamówień.
 • Pozwala na proste i szybkie planowanie, organizowanie i koordynowanie pracy wielu zespołów. 
 • Umożliwia rejestrację i kontrolę poszczególnych zadań składających się na procesy magazynowe. 
 • Ułatwia parametryzację towarów i opracowywanie algorytmów dotyczących ich rozmieszczenia. 
 • Automatyzuje i ułatwia realizację czynności związanych z logistyką magazynową, począwszy od przyjęcia towaru, a na wydaniu i inwentaryzacji skończywszy.
 • Pozwala na definiowanie charakterystyk partii wg wybranych kryteriów (np. kolor, wymiar) i odpowiednie ich oznaczenie, np. kodem kreskowym, dzięki czemu umożliwia pełną identyfikowalność partii.
 • Obsługa mobilna z wykorzystaniem kodów kreskowych, kolektorów danych i specjalnych kiosków zmniejsza liczbę pomyłek magazynierów przy przyjęciu towarów lub kompletacji wysyłek. 
 • Obsługa zleceń transportowych własnych i obcych, tworzenie listów przewozowych i współpraca z systemami firm spedycyjnych pozwala na zgodne z założonym planem wydanie towaru i dostawę, a tym samym domknięci całego procesu realizacji zlecenia.
 • Optymalizując pracę magazynierów i sposób rozmieszczenia towarów, pozwala zwiększyć efektywność pracowników i w pełni wykorzystać posiadaną powierzchnię magazynową.

VENDO.ERP Logistyka może współpracować z pozostałymi modułami oprogramowania VENDO.ERP. Taka integracja pozwala na automatyczne połączenie procesów ofertowania, rezerwacji towarów czy realizacji zamówień z odpowiednimi informacjami, danymi i kartotekami, którymi firma zarządza w systemie. Zorganizowanie pracy w taki sposób pozwala na znaczną oszczędność czasu i większą efektywność pracy.

Więcej szczegółów https://www.cfi.pl/logistyka/