zamow raport 11

slownik erp11

partnerzy puste

partnerzy raportu erp1

 

RAPORT ERP 2023

Stanowi szczegółową analizę i porównanie pięćdziesięciu siedmiu dostępnych na polskim rynku systemów ERP, wykonaną w oparciu o ponad 565 funkcjonalności istotnych z punktu widzenia firmy działającej w Polsce. Zawarte informacje - zweryfikowane przez autora - stanowią cenne narzędzie w procesie wyboru systemu ERP. Zapraszamy do pobrania bezpłatnego egzemplarza.

 


 

PARTNERZY:
             axians  BPSC RAMBASE

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:

 

              SYMFONIA  STREAMSOFTCFI SYSTEMY INFORMATYCZNE ipcc   SYGNITY    ASSECO BUSINESS SOLUTIONS
 

System ERP – Co to jest? Ile kosztuje? Jak wybrać system ERP?

System ERP (ang. Enterprise Resources Planning – Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) to rozwiązanie informatyczne, które służy kompleksowemu zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym, handlowym czy też usługowym. Oprogramowanie ERP obejmuje swoim zakresem zarządzanie i kontrolę najważniejszymi zasobami i procesami przedsiębiorstwa przede wszystkim w takich obszarach: finanse, księgowość, magazyn, kadry, zaopatrzenie, produkcja, sprzedaż i marketing.
 
Praca na jednej bazie danych jest tym, co wyróżnia zintegrowane systemy ERP na tle innych rozwiązań. Oznacza to, że dane wprowadzone np. w dziale sprzedaży, są od razu widoczne dla innych użytkowników – w dziale produkcji, magazynie, czy finansach.
 
Wspólna baza danych pozwala uporządkować przebieg procesów wewnątrz firmy oraz umożliwia pełną kontrolę.
 

System ERP – ewolucja zintegrowanego zarządzania

Systemy MRP (z ang. Material Requirements Planning) – czyli planowanie potrzeb materiałowych, pojawiły się już po drugiej wojnie światowej. Pierwszy z nich został opracowany w 1964 roku i wdrożony w firmie Black and Decker. Oprogramowanie MRP umożliwiało użytkownikom określić zapotrzebowanie na materiały niezbędne do wykonania, opierając się o aktualny stan zapasów i przewidywane dostawy produktu. Systemy MRP rozwijały się aż do lat 90 dwudziestego wieku, kiedy to komputery o większej mocy obliczeniowej pozwoliły na koordynowanie większej liczby informacji, otwierając tym samym nową możliwość dla firm – kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwa, w każdym jego aspekcie.
 
Dostęp do Internetu pozwolił przenieść zintegrowane zarządzanie przedsiębiorstwem w oparciu o system ERP na nowy poziom. Chmura obliczeniowa, aplikację mobilne sprawiły, że oprogramowanie ERP stało się centrum wiedzy na procesów zachodzących w firmie.
 

Jak wybrać system ERP?

Wybierając system ERP dla swojej organizacji należy głównie kierować się jego funkcjonalnością. Istotnym jest, aby wybrane przez nas rozwiązanie posiadało bogate możliwości w standardzie. Należy przy tym pamiętać, że każda organizacja jest inna, dlatego też ważnym jest, aby wybierany system ERP uwzględniał indywidualne potrzeby użytkownika, był otwarty na modyfikacje oraz rozwój wraz z rozwojem firmy.

 

Wybierając partnera wdrożeniowego należy przyjrzeć się jego referencjom oraz doświadczeniu w danej branży, warto również sprawdzić czy gwarantuje wsparcie powdrożeniowe i rozwój systemu ERP.