vendo erp logo 2019


VENDO.ERP PRODUKCJA
to nowoczesne rozwiązanie do zarządzania produkcją na każdym z jej etapów, począwszy od wystawienia zlecenia, poprzez techniczne przygotowanie produkcji, harmonogramowanie i bieżącą rejestrację, aż po rozliczenie i raportowanie na potrzeby kadry zarządzającej. To kompleksowe podejście i możliwość nadzorowania każdego kolejnego etapu produkcji, pozwala osiągnąć jeden z podstawowych elementów wpływających na poziom zadowolenia klienta, czyli terminową realizację zamówienia.
 
vendo erp produkcja
 
Planowanie produkcji

Planowanie z VENDO.ERP jest łatwe i szybkie, nawet w przypadku bardzo rozbudowanych procesów logistycznych i produkcyjnych oraz złożonych powiązań zachodzących między dostawami materiałów.

vendo erp produkcja

VENDO.ERP umożliwia przygotowanie planu nie tylko kompleksowego, ale i elastycznego względem niezbędnych do realizacji zadania zapasów, jak i przyjętych harmonogramów produkcji. Jest to możliwe dzięki skutecznej i ciągłej wymianie informacji dotyczących m.in. :
 • stanów magazynowych,
 • zaopatrzenia,
 • dostępności pracowników, 
 • czy poziomu kosztów.
Pełna integracja systemu pozwala na szybkie i łatwe określenie istotnych z punktu widzenia procesu produkcyjnego wartości, takich jak:
 • bilansowanie mocy produkcyjnej,
 • prognozowanie czasochłonności,
 • wykorzystania poszczególnych maszyn,
 • czy planowanie kosztów produkcji.
Więcej na temat planowania produkcji

 

Harmonogramowanie produkcji

vendo erp produkcja

Przygotowane w toku planowania harmonogramy produkcji prezentowane są w postaci interaktywnych wykresów Gantta. Jest to zarazem prosty, jak i czytelny sposób na przedstawienie rozplanowania operacji na poszczególnych stanowiskach, zaawansowania realizacji konkretnych zadań, aktualnie wykonywanych prac czy występujących opóźnień. Dzięki zastosowaniu konfigurowalnych algorytmów strategia planowania może być ściśle dostosowana do indywidualnych wymagań przedsiębiorstwa.

Więcej na temat harmonogramowania produkcji

Realizacja

Realizowana przez pracowników rejestracja przebiegu procesu (ilości wykonanych operacji i czasu ich wykonania, oraz użytych w procesie materiałów) pozwala na bieżącą kontrolę zaawansowania poszczególnych zleceń. Jest to szczególnie istotne w przypadku produkcji wieloetapowej, realizowanej przez różne zespoły. Dostosowanie systemu do obowiązujących w firmie procedur lub norm jakości umożliwi bieżącą kontrolę, nie tylko pod względem zaawansowania procesu, ale także pod kątem jakości wykonania poszczególnych komponentów.

Rozliczanie i raportowanie produkcji

Celem rozliczenia produkcji jest kontrola zużytych w procesie zasobów w porównaniu z wynikającymi z technologii produkcji normami. System umożliwia ewidencję surowców i półfabrykatów pobranych na konkretne stanowiska pracy. Uwzględnia też powstałe w procesie produkcji elementy wybrakowane i odpady. W analogiczny sposób kontroluje czas przeznaczony na realizacją poszczególnych operacji.

Zgromadzone w systemie dane i obliczenia dostępne są w postaci predefiniowanych raportów. Stanowią źródło cennych informacji i są podstawą podejmowania dalszych decyzji.

Elastyczność oprogramowania

VENDO.ERP umożliwia projektowanie zarazem prostych przebiegów produkcyjnych jak i bardzo skomplikowanych procesów technologicznych, dzięki czemu system może być wykorzystywany do zarządzania zarówno w produkcji jednostkowej jak i seryjnej.

Możliwości
 • definiowanie wielopoziomowej struktury wyrobu, technologii produktu i alternatywnych marszrut produkcyjnych
 • opracowywanie wycen wyrobów - wystawianie zleceń produkcyjnych
 • przygotowywanie podzleceń na brakujące półprodukty
 • prowadzenie kalendarza dostępności maszyn
 • nadzorowanie harmonogramu produkcji
 • graficzne odwzorowanie produkcji za pomocą wykresu Gantta
 • automatyzacja procesów produkcyjnych
 • tworzenie Przewodników Produkcyjnych
 • bieżąca kontrola i dokumentowanie etapów produkcji 
 • drukowanie etykiet, obsługa drukarek i czytników kodów kreskowych
 • obsługa zamienników
 • rozliczenie produkcji
 • prognozowanie potrzeb materiałowych i przygotowywanie zamówień na surowce
 • tworzenie raportów produkcji i raportów wydajności
 • integracja z systemami do zarządzania jakością.

Kalkulacja produkcji

vendo erp produkcja

 

Kojarzona głównie z procesem produkcyjnym, faktycznie odbywa się już w dziale handlowym, na etapie ofertowania. Polega na określeniu przybliżonej wartości zamówienia, w oparciu o technologię wykonania i zgodnie z przyjętymi dla danego zlecenia kryteriami.

Więcej o kalkulacji produkcji

VENDO.ERP Produkcja to jeden z modułów kompleksowego rozwiązania VENDO.ERP. Osiągana z jego udziałem efektywność realizowanych procesów produkcyjnych jest wypadkową sprawności zarządzania we wszystkich obszarach działalności firmy: w finansach, personelu, sprzedaży, logistyce. Wpływ tych obszarów na możliwości produkcyjne przedsiębiorstwa jest znaczący, dlatego wzrost efektywności zarządzania produkcją wymaga wielowymiarowego spojrzenia na organizacją, jako całość.

Więcej szczegółów https://www.cfi.pl/produkcja/