SŁOWNIK ERP

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like
Zwrot Definicja
Dołączanie tekstu do pozycji asortymentowej
Dołączanie do pozycji asortymentowej dowolnego tekstu pozwala na umieszczanie danych tekstowych, opisowych dotyczących pozycji. Mogą to być instrukcje przechowywania, spedycji, obróbki itp.
Odsłony: 1770
Dołączanie tekstu do pozycji asortymentowej
Dołączanie do pozycji asortymentowej dowolnego tekstu pozwala na umieszczanie danych tekstowych, opisowych dotyczących pozycji. Mogą to być instrukcje przechowywania, spedycji, obróbki itp.
Odsłony: 1790
Dostawy częściowe. Nadzorowanie harmonogramu dostaw
Nadzorowanie harmonogramu dostaw w przypadku dostaw częściowych pozwala na rozliczanie poszczególnych dostaw wraz z wszelkimi reklamacjami.
Odsłony: 1800
Dokumentacja warsztatowa
Dokumentacja warsztatowa zawierająca karty pracy, lista pobrań, stan zlecenia, priorytet itp. powinna ona być emitowana w momencie uruchamiania zleceń produkcyjnych. Może być przekazywana w formie papierowej lub elektronicznej. Zestaw dokumentacji powinien być maksymalnie uproszczony i odnosić się raczej do harmonogramu niż zlecenia, aby uniknąć nadmiaru informacji. W konkretnym przypadku należy sprawdzić, czy proponowany zestaw dokumentacji warsztatowej spełnia wymagania przedsiębiorstwa.
Odsłony: 380
Dokumentacja warsztatowa
Dokumentacja warsztatowa zawierająca karty pracy, lista pobrań, stan zlecenia, priorytet itp. powinna być emitowana w momencie uruchamiania zleceń produkcyjnych. Może być przekazywana w formie papierowej lub elektronicznej. Zestaw dokumentacji powinien być maksymalnie uproszczony i odnosić się raczej do harmonogramu niż zlecenia, aby uniknąć nadmiaru informacji. W konkretnym przypadku należy sprawdzić, czy proponowany zestaw dokumentacji warsztatowej spełnia wymagania przedsiębiorstwa.
Odsłony: 452
Do kiedy obsługiwana aktualna wersja oprogramowania
Do kiedy obsługiwana będzie aktualna wersja zlokalizowanego oprogramowania. Czy przewidywana jest obsługa serwisowa danej wersji oprogramowania bez ograniczeń?
Odsłony: 1721
Data wprowadzenia
Data wprowadzenia aktualnie dystrybuowanej wersji oprogramowania na polski rynek.
Odsłony: 375
Data ważności do użycia partii materiałów
Weryfikacja daty ważności do użycia partii materiałów pozwala na właściwe zarządzanie materiałami w sferze produkcji i składowania. Jest to szczególnie istotne w przypadku produkcji i dystrybucji produktów żywnościowych i farmaceutycznych.
Odsłony: 1773
Dane dla serwisu wyprodukowanych wyrobów
Są to zwykle opisy procedur lub technologii realizowania napraw i przeglądów do których dołączane są zestawienia niezbędnych materiałów, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych. W przypadku wyrobów trwałego użytku takich jak autobusy, silniki dla statków lub centrale telefonicznych wytwarzanych indywidualnie lub w krótkich seriach niezbędna jest obsługa dokumentacyjna do celów serwisowych czasem przez ponad dwadzieścia lat.
Odsłony: 1768
Cyklu dostaw
Cykl dostaw określany jest dla poszczególnych magazynów z centrów dystrybucyjnych i odnosi się także do uzupełniania zapasów od producentów.
Odsłony: 440
CTP – możliwe do przyrzeczenia
CTP (capable to Promise) możliwe do przyrzeczenia pozwala na potwierdzenie, które z zamówień nowych lub dotychczas niepotwierdzonych może być zrealizowane po sprawdzeniu stanów zapasów i dostępnych zdolności produkcyjnych. Weryfikacja może obejmować wiele centrów produkcyjnych i dystrybucyjnych. CTP wykorzystuje model systemu produkcyjnego oparty o obciążanie stanowisk do skończonej zdolności produkcyjnej dla określania tego, co będzie można produkować. Brane są pod uwagę inne ograniczenia poziomu produkcji takie jak dostępność zasobów, cykl dostaw surowców oraz zapotrzebowania na podzespoły niższego rzędu. Na tej podstawie określa się możliwą datę realizacji zlecenia odciążając do żmudnych prac planistę. Zwykle do realizacji CTP stosowane jest APS (advanced planning and scheduling).
Odsłony: 1691
CTP - możliwe do rozdysponowania
CTP - możliwe do rozdysponowania (Capable To Promise) jest to umożliwienie podania klientowi, praktycznie na bieżąco ilości produktów w magazynie, które mogą być sprzedane lub dostarczone po uprzednim uwzględnieniu rezerwacji dla innych klientów i możliwości uzyskania materiałów z produkcji lub zakupu. Aby to umożliwiać trzeba dysponować sprawnym systemem ewidencji materiałów w magazynach przedsiębiorstwa oraz o zleceniach produkcyjnych i stanie zleceniach produkcyjnych i stanie zaopatrzenia w trakcie realizacji. To poszerzenie ATP obejmuje system planistyczny, ponieważ trzeba objąć sprawdzeniem stanu zasobów o ograniczonej dostępności, a w szczególności stanów prac w toku oraz ilości przewidzianych do wyprodukowania. Dzięki temu można określić, na kiedy można obiecać klientowi dostawę towaru. Funkcja ta jest zwykle dostępna przy obsłudze łańcucha dostaw SCM (supply chain management).
Odsłony: 1664
CTP
CTP - Capable to Promise - możliwe do zrealizowania. Patrz APS
Odsłony: 704
CTP
Capable-To-Promise – CTP możliwe do potwierdzenia. Proces potwierdzania zamówień od klientów biorąc pod uwagę dostępne zdolności produkcyjne i zapasy. Proces ten może obejmować wiele zakładów produkcyjnych oraz punktów dystrybucji. Pojęcie to stosuje się, aby określić kiedy nowe zamówienie lub zamówienie nie ujęte w harmonogramie może być zrealizowane. Przy jego określaniu stosuje się model harmonogramowania przy ograniczonej zdolności systemu produkcyjnego w celu określenia, kiedy można zrealizować zamówienie. Uwzględnia wszelkie ograniczenia produkcji, takie jak dostępność zasobów, czas realizacji zamówień na surowce lub części kupowane oraz wymagania dotyczące komponentów lub podzespołów. Powstała w ten sposób data realizacji zamówienia uwzględnia zdolność produkcyjną, aktualne uwarunkowania produkcji oraz przyszłe zamówienia. Celem stosowania jest zredukowanie czasu spędzanego przez planistów produkcji, przyspieszenie realizacji zamówień i dostosowywanie planów z powodu podania niedokładnej daty realizacji zamówienia.
Odsłony: 638
CRP – planowanie zapotrzebowania na zdolności produkcyjne
Planowanie zapotrzebowania na zdolności produkcyjne CRP (capacity requirements planning) jest to ustalanie, pomiar i dostosowywanie poziomu obciążenia zasobów, zwykle wyposażenia produkcyjnego do dysponowanych zdolności produkcyjnych w poszczególnych okresach czasowych. Określa się szczegółowo niezbędny nakład pracy i zasobów maszynowych do realizacji zadań produkcyjnych.
Odsłony: 2902
PARTNERZY:
microsoft logo sntt logo simple raport erp2015 log2partner raportu erp 2015 itintegro1  bpsc logo front

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:
oracle logo raport   soneta logo     proalpha 2018    teta unit4 business
                                     anegis logo 2018     sage logo 2018     sbs 2 logo