KPI

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like
Zwrot Definicja
KPI
Podstawowe wskaźniki efektywności KPI - Key Performance Indicators. Wskaźniki mogą obejmować poza czysto finansowymi także inne ważne dla oceny działalności przedsiębiorstwa pozwalające na ocenę kosztów prowadzenia działalności na poszczególnych rynkach, lub wykorzystanie zasobów ludzkich czy środków trwałych. Patrz także CPM.
Odsłony: 300
PARTNERZY:
microsoft logo macrologic logo front partner raportu erp 2015 itintegro1simple raport erp2015 log2  bpsc logo front

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:
oracle logo raport   soneta logo     sbs 2 logo  unit4 logo front
                                                                           synthelix partner raportu erp 2015       anegis logo front


RAPORT ERP 2017

Stanowi szczegółową analizę trzydziestu pięciu dostępnych na polskim rynku systemów ERP, wykonaną w oparciu o ponad 580 funkcjonalności istotnych z punktu widzenia firmy działającej w Polsce. Zawarte informacje - zweryfikowane przez autora - stanowią cenne narzędzie w procesie wyboru systemu ERP. Zapraszamy do pobrania bezpłatnego egzemplarza.