CRM

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like
Zwrot Definicja
CRM

CRM (Customer Relationship Management) jest pojęciem ogólnym szeroko definiującym metody zarządzania kontaktami z klientami. Jest to oprogramowanie wspierające rejestrację i gromadzenie danych, oraz planowanie różnego rodzaju zdarzeń z klientami oraz analizowanie zarejestrowanych danych w różnych przekrojach. Istnieją różne typy systemów CRM:

  • CRM Operacyjny Umożliwia rejestrację, planowanie oraz raportowanie różnego rodzaju zdarzeń z klientami.
  • CRM Analityczny Pozwala na szeroką analizę wyników działań prowadzonych z klientami.
  • CRM Marketingowy Definiowanie i planowanie różnych akcji i działań wpływających na pracę z klientami zarówno w sensie operacyjnym: pomaga w codziennej pracy handlowcom, telemarketerom i innym osobom pracującym bezpośrednio z klientami, jak i w sensie strategicznym wytycza pewne kierunki działań.
  • CRM Serwisowy Usprawnia i organizuje usługi serwisowe, gwarancyjne i pozagwarancyjne dla klientów. 
  • CRM Zadaniowy Umożliwia zarządzanie wykonywanymi w firmie zadaniami i czasem pracy przypisanych pracowników.
  • CRM Sprzedażowy Umożliwia zaplanowanie przyszłej sprzedaży, określenie sposobu osiągnięcia założonych celów oraz bieżące śledzenie ich realizacji.
  • DMS Uzupełnieniem modułu CRM jest system DMS (System Zarządzania Dokumentami), w którym przechowywane są wszelkie dokumenty związane z klientem i który zarządza przepływem pracy (workflow) oraz zapewnia sprawną jej organizację a także raportowanie.
Odsłony: 397
PARTNERZY:
microsoft logo macrologic logo front partner raportu erp 2015 itintegro1simple raport erp2015 log2  bpsc logo front

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:
oracle logo raport   soneta logo     sbs 2 logo  unit4 logo front
                                                                           synthelix partner raportu erp 2015       anegis logo front


RAPORT ERP 2017

Stanowi szczegółową analizę trzydziestu pięciu dostępnych na polskim rynku systemów ERP, wykonaną w oparciu o ponad 580 funkcjonalności istotnych z punktu widzenia firmy działającej w Polsce. Zawarte informacje - zweryfikowane przez autora - stanowią cenne narzędzie w procesie wyboru systemu ERP. Zapraszamy do pobrania bezpłatnego egzemplarza.