SaaS

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like
Zwrot Definicja
SaaS

Software as a service SaaS - oprogramowanie jako usługa. Aplikacja jest przechowywana i udostępniana przez producenta użytkownikom poprzez internet. Model SaaS przenosi obowiązki zarządzania, aktualizacji, pomocy technicznej z konsumenta na dostawcę. Użytkownik oddaje kontrolę nad oprogramowaniem dostawcy.

Model SaaS zakłada zwykle cykliczne opłaty abonamentowe za dostęp do programu, staje się to dla użytkownika stałym wydatkiem. SaaS zapewnia ochronę własności intelektualnej firmie dostawcy. SaaS jest jednym z modeli Cloud computing – przetwarzania w chmurze. Podstawowe korzyści stosowania to:

  • Szybki dostęp do oprogramowania, bez przechodzenia długotrwałego procesu wdrażania
  • Eliminacja wysokich kosztów zakupu licencji
  • Brak kosztów zakupu sprzętu, jego eksploatacji i administracji
  • Możliwość obniżenia kosztów oprogramowania poprzez wyłączenie nieużywanych funkcjonalności
Odsłony: 344
PARTNERZY:
microsoft logo macrologic logo front partner raportu erp 2015 itintegro1simple raport erp2015 log2  bpsc logo front

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:
oracle logo raport   soneta logo     sbs 2 logo  unit4 logo front
                                                                           synthelix partner raportu erp 2015       anegis logo front


RAPORT ERP 2017

Stanowi szczegółową analizę trzydziestu pięciu dostępnych na polskim rynku systemów ERP, wykonaną w oparciu o ponad 580 funkcjonalności istotnych z punktu widzenia firmy działającej w Polsce. Zawarte informacje - zweryfikowane przez autora - stanowią cenne narzędzie w procesie wyboru systemu ERP. Zapraszamy do pobrania bezpłatnego egzemplarza.