SCM zarządzanie łańcuchem dostaw

Szukaj terminów ze słownika
Begin with Contains Exact termSounds like
Zwrot Definicja
SCM zarządzanie łańcuchem dostaw

Supply Chain Management – SCM, zarządzanie łańcuchem dostaw. Projektowanie, planowanie, realizacja, kontrola oraz monitoring czynności należących do łańcucha dostaw w celu tworzenia wartości netto, budowania konkurencyjności, wywierania wpływu na logistykę na świecie, synchronizowania popytu i podaży oraz globalnych pomiarów wyników. Zarządzanie Łańcuchem Dostaw (SCM) składa się z kilku części:

  • Planowanie Łańcucha Dostaw: Stanowi wyznaczenie kanałów marketingowych, promocji, odpowiednich ilości oraz czasu, zapasów i plan ich uzupełniania wraz z taktyka produkcji. Planowanie zakreśla ramy, w których łańcuch dostaw będzie funkcjonować.
  • Wykonanie Łańcucha Dostaw: Aplikacje ERP zorientowane na wykonanie efektywne otrzymanie oraz dostarczenie dóbr i usług w ramach łańcucha dostaw. A to polega na składowaniu produkcji oraz systemów wykonania transportu jak i systemów zapewniających widoczność w obrębie łańcucha dostaw.
  • Monitoring Łańcucha Dostaw: Zdolność przeglądu w realnym czasie bądź prawie realnym , działań w łańcuchu dostaw by zidentyfikować aktualny status każdego z działań bądź jako całości. •
  • Mierzenie Łańcucha Dostaw: Mierzenie to porównanie aktualnych działań względem celów. Jest to często używane w kartach wyników bądź w kluczowych miernikach efektywności (KPI).


Składowe SCM:

Supply Chain Planning – SCP, planowanie łańcucha dostaw. Określenie zbioru zasad i procedur, które rządzą działaniami łańcucha dostaw. Na planowanie składa się określanie kanałów marketingowych, promocji, odpowiednich ilości i rozłożenia w czasie, zasad dotyczących zapasów i ich uzupełniania oraz polityki produkcji. Planowanie ustala parametry, w ramach których działać będzie łańcuch dostaw.

Supply Chain Execution – SCE, realizacja w łańcuchu dostaw. Aplikacje informatyczne zorientowane na realizację, dla skutecznego nabywania i dostarczania towarów i usług w ramach łańcucha dostaw. Składają się na nie systemy produkcyjne, magazynowe, systemy realizacji transportu oraz zapewniające przejrzystość łańcucha dostaw.

Supply Chain Inventory Visibility – SCIV, przejrzystość łańcucha dostaw zapasów): Aplikacje informatyczne pozwalające śledzić wydarzenia mające miejsce w łańcuchu dostaw. Systemy te śledzą zapasy globalnie na poziomie pojedynczej jednostki zapasu i informują użytkownika o istotnych odchyleniach od planów. Firmy uzyskują realistyczne dane szacunkowe o terminach przybycia materiału.

Odsłony: 4091
PARTNERZY:
microsoft logo sntt logo simple raport erp2015 log2partner raportu erp 2015 itintegro1  bpsc logo front

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:
oracle logo raport   soneta logo     proalpha 2018    SENTE
 TETA UNIT4 BUSINESS    anegis logo 2018     sage logo 2018      sbs 2 logo

 CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE