Uzysk i współczynnik braków

Szukaj terminów ze słownika
Begin with Contains Exact termSounds like
Zwrot Definicja
Uzysk i współczynnik braków
Uzysk jest to wielkość, pozwalająca określić przydatność określonej części materiału np. z metra kwadratowego blachy można wykorzystać 0,85 jego powierzchni. Reszta stanowi odpad technologiczny. Podczas planowania zleceń uwzględnia się naddatek na odpad. Współczynnik braków, a właściwie technologiczny współczynnik braków określa, jaki procent uzyskanych wyrobów będzie zwykle wadliwy przy przestrzeganiu reżymu technologicznego np. przy produkcji żarówek po uruchomieniu produkcji pierwsze kilkadziesiąt sztuk będzie wadliwe, ponieważ temperatury nie zdążyły się ustabilizować, podobnie przy obróbce skrawaniem zwykle kilka procent wyrobów będzie poza dopuszczalną tolerancją. Podczas planowania zleceń uwzględnia się naddatek na braki technologiczne.
Odsłony: 2597
PARTNERZY:
microsoft logo sntt logo simple raport erp2015 log2partner raportu erp 2015 itintegro1  bpsc logo front

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:
oracle logo raport   soneta logo     proalpha 2018    SENTE
 TETA UNIT4 BUSINESS    anegis logo 2018     sage logo 2018      sbs 2 logo

 CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE