Płace

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like
Zwrot Definicja
Płace
Naliczanie płac stanowi część zarządzania zasobami ludzkimi - personelem (HR). Systemy płacowe w polskich przedsiębiorstwach cechuje ogromna różnorodność wynikająca głównie z liczby i siły związków zawodowych. Jest bardzo trudne tworzenie nawet sektorowych systemów płacowych. Jedynym wyjściem jest wbudowanie w pakiet szkieletowego systemu płacowego, który następnie będzie adaptowany do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Systemy płacowe są często oferowane przez wyspecjalizowanych dostawców i mogą być wbudowywane do pakietów oprogramowania. Ze względu na częste i niespodziewanie wprowadzane zmiany przepisów konieczne jest, aby zarządzanie zasobami ludzkimi i płace pochodziły od dostawcy, który jest w stanie zapewnić ciągły serwis tego oprogramowania. System płacowy musi zwykle być modyfikowany, ewentualnie parametryzowany do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa.
Odsłony: 944
PARTNERZY:
microsoft logo macrologic logo front partner raportu erp 2015 itintegro1simple raport erp2015 log2  bpsc logo front

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:
oracle logo raport   soneta logo     sbs 2 logo  unit4 logo front
                                                                           synthelix partner raportu erp 2015       anegis logo front


RAPORT ERP 2017

Stanowi szczegółową analizę trzydziestu pięciu dostępnych na polskim rynku systemów ERP, wykonaną w oparciu o ponad 580 funkcjonalności istotnych z punktu widzenia firmy działającej w Polsce. Zawarte informacje - zweryfikowane przez autora - stanowią cenne narzędzie w procesie wyboru systemu ERP. Zapraszamy do pobrania bezpłatnego egzemplarza.