simple baner2

simpleb1
simpleb2
simpleb3
simpleb4hcm
 
       


ZARZĄDZANIE TWARDYMI I MIĘKKIMI PROCESAMI HR

Rozwiązanie SIMPLE to nowoczesne narzędzie wspomagające pracę działu HR oraz kadrowo-płacowego, a także kierowników produkcji czy dyrektorów sprzedaży.

Obszar funkcjonalny PERSONEL przeznaczony jest do wspierania procesów zarządzania zasobami ludzkimi, zapewniając realizację wszystkich zadań związanych z obsługą personalną oraz płacową. Jest także narzędziem dostarczającym kadrze zarządzającej informacji, pozwalających w wygodny sposób analizować dane o pracownikach. Spełnia wszystkie wymogi prawne dotyczące zatrudnienia w Polsce.

SIMPLE zapewnia również komplementarne rozwiązanie umożliwiające tworzenie harmonogramów czasu pracy oraz rozliczanie przepracowanych godzin. Kierownicy zespołów odpowiedzialni za przygotowanie właściwej obsady, która pozwoli na sprawne realizowanie zleceń produkcyjnych, mogą za pomocą systemu SIMPLE w prosty sposób, dobierać zespół według wiedzy i doświadczenia. Komunikacja z systemem kadrowym, gdzie znajdują się dane o nieobecnościach, pozwala na bieżąco zarządzać zespołem oraz podejmować działania, które zapewnią ciągłość realizowanych procesów.

TWÓRZ HARMONOGRAM PRACY UWZGLĘDNIAJĄCY KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW ZAANGAZOWANYCH
W REALIZACJĘ ZLECENIA

Rozwiązanie znakomicie sprawdza się w rożnych organizacjach, w tym w firmach produkcyjnych, gdzie istnieje konieczność tworzenia harmonogramów czasu pracy oraz rozliczania przepracowanych nadgodzin. W tym przypadku to kierownicy zespołów są odpowiedzialni za przygotowanie właściwej obsady, która pozwoli na sprawne realizowanie zleceń produkcyjnych. Dzięki dostępowi do grupy swoich podwładnych, kierownik w prosty sposób (za pomocą myszki), planuje niezbędną obsadę. Komunikacja z systemem kadrowym, gdzie znajdują się dane o nieobecnościach, pozwala na bieżące zarządzanie zespołem oraz podejmowanie działań, które zapewnią ciągłość realizowanych procesów. Narzędzie posiada mechanizmy kontrolne, które weryfikując zgodność z obowiązującymi przepisami prawa pracy, nie pozwolą na planowanie, które będzie z nimi niezgodne.

 

simple baner HR1


PLANOWANIE I ROZLICZANIE CZASU PRACY

Planowanie i rozliczanie czasu pracy z wykorzystaniem SIMPLE.HCM pozwala również na zarządzanie nadgodzinami w dłuższych okresach rozliczeniowych oraz przy produkcji sezonowej. Kontrola czasu pracy to nie jedyny element, podlegający weryfikacji pod kątem przepisów. Takiego wsparcia mogą oczekiwać również osoby odpowiedzialne z BHP. Dzięki portalowi mogą oni prowadzić kartoteki dla pracowników z uwzględnieniem szkoleń, wypadków i zdarzeń, pracy w szkodliwych warunkach czy też zarządzania odzieżą roboczą.

ANALIZUJ PROCES REKRUTACYJNY

Możliwości, jakie niesie ze sobą SIMPLE.HCM zostały również wykorzystane do zarządzania „miękkim” obszarem HR, od momentu rekrutowania pracownika do ustania jego zatrudnienia. Rozwiązanie pomaga w budowaniu zaangażowania pracowników, ich rozwoju oraz edukacji. Dzięki niemu można gromadzić dane o potencjalnych kandydatach i wybierać, tych którzy w najbliższym stopniu spełniają założone kryteria. Można również zarządzać ścieżką kariery każdego pracownika oraz prowadzić wewnętrzną selekcję na pojawiające się wakaty.

OCENIAJ PRACĘ PRACOWNIKÓW Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ STANOWISKOWYCH

SIMPLE.HCM wspiera również porządkowanie opisów stanowiskowych, które są niezbędne i do procesu rekrutacji (na ich podstawie tworzone są kryteria wyboru optymalnych kandydatów) i do ocen pracowniczych. Oceny pracownicze przeprowadzane są z poziomu portalu, gdzie każdy z kierowników ma dostępne formularze dedykowane dla swoich pracowników (z uwzględnieniem ich wymagań stanowiskowych). W oparciu o wypełnione formularze ocen, tworzone są plany rozwojowe i szkoleniowe, które są jednym ze źródeł planowania szkoleń.

TWÓRZ ŚCIEŻKĘ SZKOLEŃ – BUDOWANIE KOMPETENCJ PRACOWNIKÓW

Zarządzanie szkoleniami jest wspierane na poziomie kosztowym oraz organizacyjnym. Analizowane w rozwiązaniu efekty szkoleń i stopień wykorzystania przekazanej wiedzy, pozwalają na efektywne planowanie działań szkoleniowych na przyszłe okresy. Wszystkie powyższe elementy tworzą spójną koncepcję, która przyświecała przy tworzeniu rozwiązania SIMPLE.HCM. Niewątpliwie narzędzie to wspiera organizację w komunikacji i dystrybuowaniu wiedzy, a także przekłada się na sprawne i efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi.

MULTIMEDIA - ZOBACZ MOŻLIWOŚCI SYSTEMU

per hcm qlik   erp prezentacja multimedialna

       simple baner boczny dolny1

ZAMÓW DARMOWĄ PREZENTACJĘ