sBIZNESPersonel
kadry, płace, ewidencja czasu pracy, ZUS, PPK, RODO
 
Personel - Kadry, Płace, Ewidencja Czasu Pracy, ZUS, e-deklaracje
Moduł Personel ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń dla różnych sposobów wynagradzania (umowa o pracę, umowa o dzieło czy też umowa zlecenia), rozliczanie składek na ubez- pieczenia społeczne i zdrowotne oraz prowadzenie rozliczeń z US i ZUS. PERSONEL posiada funkcje przeznaczone do gromadzenia i zarządza- nia bazą danych osobowych. Zgromadzone dane mogą być używane przez inne obszary systemu. Moduł posiada domyślny predefiniowany zestaw danych kadrowych, które mogą być uzupełniane przez użytkow- ników w zależności od potrzeb firmy. Wbudowane funkcjonalności uła- twiają tworzenie i zarządzanie listami płac. Integrują w sobie również funkcje do przygotowywania przelewów, dekretowania listy płac dla potrzeb księgowości, przygotowywania dokumentów i prowadzenia rozliczeń z ZUS i e-Administracją.

 


Odwiedź nasze strony: www.sbiznes.pl  www.sbiznes-erp.pl www.sbizneserp.pl www.sbiznes.com.pl