sBIZNESKsięgowość
księga handlowa, księga przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany
 
Księgowość - KPiR, ryczałt, ewidencje, deklaracje, podatki
Obszar Księgowość w systemie ma na celu ewidencjonowanie zakupów i sprzedaży VAT, a także dla mniejszych firm prowadzenie Księgi Przy- chodów i Rozchodów oraz obsługę Ryczałtu od przychodów ewidencjo- nowanych. W tym obszarze możemy także generować deklaracje VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-27, VAT-UE, VAT-EUk) oraz wysyłać w formie elektronicz- nej z wykorzystaniem podpisów cyfrowych. Dostępna obsługa rozliczania składek ZUS, informuje o naliczeniach związanych z podatkiem dochodo- wym oraz generuje miesięczne rozliczenie podatku dochodowego. System automatycznie generuje e-deklaracje oraz zapewnia pełną obsługę JPK.

Finanse-Księgowość - Księga handlowa, dowody księgowe
Obszar ten stanowi doskonałe narzędzie do zarządzania finansami. Każdy zdefiniowany zapis księgowy można wprowadzać, a następnie przeglądać i sortować według dowolnych kryteriów. System oferuje również wgląd do wartości zapisów na poszczególnych kontach z opcją przeglądania czy raportowania. Poza podstawowymi raportami finansowymi (Rachunek Zysków i Strat, Bilans) można zdefiniować i utworzyć dowolny raport wg. określonych kryteriów. Funkcjonalność obszaru umożliwia definiowanie dekretów, które pozwalają na automatyczne tworzenie zapisów księgowych ze wskazanych obszarów.
 


Odwiedź nasze strony: www.sbiznes.pl  www.sbiznes-erp.pl www.sbizneserp.pl www.sbiznes.com.pl