sBIZNESFinanse
kasa, bank, rozliczenia, przelewy, rozrachunki, wielowalutowość, split payment
 

Kasa i bank - Raporty kasowe i bankowe, waluty
Moduł pozwala rejestrować operacje gotówkowe i bezgotówkowe. System obsługuje operacje gotówkowe (obsługa kasy) jak i bankowe (obsługa wyciągów bankowych), a także oferuje możliwość generowania wszystkich niezbędnych wydruków (KP, KW, Raport Kasowy czy Raport Bankowy). Można zdefiniować i obsługiwać dowolną liczbę kas i banków. Podczas reje- strowania dokumentów płatności możliwe jest ich późniejsze rozliczenie z należnościami lub zobowiązaniami oraz zadekretowanie na kontach księ- gowych.


Finanse-Księgowość - Rozrachunki
Funkcjonalność systemu pozwala na prowadzenie rozrachunków z kontra- hentami, porównanie transakcji, definiowanie wielu planów kont czy two- rzenie raportów finansowych.

 


Odwiedź nasze strony: www.sbiznes.pl  www.sbiznes-erp.pl www.sbizneserp.pl www.sbiznes.com.pl