sBIZNESe-Dokumenty
JPK, e-deklaracje VAT i PIT, sprawozdania KRS, e-ZLA
 
JPK, e-deklaracje VAT i PIT - w sBiznes można generować deklaracje VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-27, VAT-UE, VAT-EUk) oraz wysyłać w formie elektro- nicznej z wykorzystaniem podpisów cyfrowych. System automatycznie generuje e-deklaracje oraz zapewnia pełną obsługę JPK z możliwością wczytywania cząstkowych plików i ich grupowania. Wczytane pliki JPK_VAT mogą zasilać ewidencję VAT.

sprawozdania KRS - w module e-Sprawozdania można przygotować, zweryfikować, oraz podpisać sprawozdanie finansowe, a następnie wysłać bezpośrednio do KAS (Krajowa Administracja Skarbowa). Istnieje również możliwość przygotowania pliku *.xml do wysłania poprzez portal e-KRS. e-Sprawozdania w sBiznes są zgodne ze schematami logicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów.

e-ZLA - z sBiznes obsługa "elektronicznych zwolnień lekarskich" jest bardzo prosta, polega na imporcie dokumentów XML. Zwolnienia lekar- skie pracownika lub grupy pracowników można zaimportować z pliku wygenerowanego w portalu e-ZUS. Funkcjonalność e-ZLA w sBiznes obsługuje import w formacie xml oraz zip (jako pakiet danych do impor- tu).


Odwiedź nasze strony: www.sbiznes.pl  www.sbiznes-erp.pl www.sbizneserp.pl www.sbiznes.com.pl