oracle top barr

APLIKACJE ORACLE
On-premise, mobilne, w chmurze
 
ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KONTROLINGIEM    REKOMENDOWANE PRODUKTY:
        
Aplikacje finansowe zapewniają pełną kontrolę nad przedsiębiorstwem od strony finansowej dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań w dziedzinie kontrolingu, budżetowania, zarządzania należnościami i zobowiązaniami oraz przepływami środków pieniężnych, wzorowanych na doświadczeniach firm międzynarodowych. System posiada bogaty i elastyczny system raportowania stworzony dla różnych rodzajów odbiorców (raporty na poziomie operacyjnym i zarządczym). System wyposażony jest w zestawy analiz wskaźnikowych oraz gotowy do natychmiastowego użycia zestaw analiz i wielowymiarowych sprawozdań.
 
System finansowy Oracle posiada rekomendację Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w zakresie zgodności z Ustawą o rachunkowości.
 
Funkcjonalność systemu finansowego zawiera w sobie następujące obszary:
  • Księga główna
  • Konsolidacja
  • Należności
  • Zobowiązania
  • Środki trwałe
  • Zarządzanie środkami pieniężnymi
  • Podatki
  • Księgowość projektów
  • Księgowość kosztów produkcji
  • Raportowanie i analizy finansowe
 
 

oracle bottom2