Supply Chain Planning and Manufacturing

oracle laptop zdjecie 1Dzięki oprogramowaniu Oracle Supply Chain Management (SCM) & Manufacturing organizacje mogą szybko reagować na zmiany popytu, podaży i warunków rynkowych. Rozwiązanie SCM łączy ze sobą wszystkie elementy łańcucha dostaw i produkcji, aby stworzyć odporną sieć i procesy pozwalające na sprawną realizację zamówień i szybką dostawę.

W obszarze zarządzania łańcuchem dostaw i produkcji Oracle Fusion Cloud Supply Chain and Manufacturing oferuje automatyzację w praktycznie każdym procesie produkcji, gospodarki magazynowej, utrzymania ruchu, transportu, logistyki, czy zaopatrzenia. Nasze rozwiązania są nieustannie doceniane przez analityków. W 2022 roku firma Oracle już siódmy rok z rzędu została uznana za lidera w dziedzinie systemów zarządzania magazynem w raporcie Gartner Magic Quadrant 2022, a po raz piętnasty w raporcie Magic Quadrant firmy Gartner za rok 2022 uznano Oracle za lidera w dziedzinie systemów do zarządzania transportem.

 

 

 

 

 


 Wybrane moduły ERP


Opis Produktu


Funkcje

 

 
Planowanie łańcucha dostaw Oracle Pozwala na planowanie popytu i podaży, oraz usprawnia realizację zamówień i produkcję w inteligentny sposób w całym łańcuchu dostaw, przy zachowaniu pełnej współpracy, aby podnieść poziom świadczonych usług, ograniczyć zakłócenia i zminimalizować koszty.
 • Zarządzanie popytem
  Planowanie uzupełniania zapasów
  Planowanie dostaw
  Planowanie produkcji
  Zarządzanie zaległościami
  Planowanie sprzedaży i działalności operacyjnej
  Zintegrowane planowanie i realizację działalności biznesowej
  Współpraca w ramach łańcucha dostaw
  Widoczności łańcucha dostaw
   

 
Zarządzanie zapasami Optymalizuje zarządzanie materiałami na potrzeby operacji globalnych. Optymalizacja poziomów zapasów i wykorzystania kapitału obrotowego w celu obniżenia kosztów i zwiększenia zadowolenia klientów. Pełna widoczność i kontrola przepływów produktów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych i globalnych łańcuchach dostaw.
 • Zarządzanie materiałami
  Zarządzanie kosztami
  Orkiestracja procesów zarządzania finansami
  i łańcuchem dostaw
   

 
Produkcja Oracle Maintenance to ściśle zintegrowane rozwiązanie zapewniające efektywność procesów utrzymania ruchu. Inteligentne, połączone rozwiązanie do zarządzania procesami utrzymania ruchu, które zwiększa niezawodność i skraca czas przestojów przy jednoczesnym obniżeniu ogólnych kosztów utrzymania.
 • Logistyka obsługi
  Zarządzanie aktywami
 • Wykonywanie prac konserwacyjnych
  Planowanie prac konserwacyjnych
  Kalkulacja kosztów pracy
  Inwentaryzacja części zamiennych
  Zamawianie części zamiennych
  Inteligentna integracja maszyn
  Konserwacja prewencyjna i predykcyjna
  Konserwacja zależna od projektu
 

 
Utrzymanie ruchu Oracle Risk Management and Compliance wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do wzmocnienia kontroli finansowej w celu zapobiegania wyciekom środków pieniężnych, przeprowadzania audytów i ochrony przed pojawiającymi się zagrożeniami, oszczędzając w ten sposób wiele godzin ręcznej pracy.
 • Rola ERP i projektowanie zabezpieczeń
 • Automatyzacja rozdziału obowiązków
 • Ciągłe monitorowanie dostępu
 • Certyfikacja dostępu użytkowników
 • Kontrola konfiguracji
 • Kontrola transakcji
 • Przepływy pracy związane z audytem i SOX/ICFR
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie (ERM)
 • Planowanie ciągłości biznesowej
     
     
 Zarządzanie zamówieniami Oracle Order Management umożliwia doskonałą realizację zamówień w wielu kanałach. Pozwala uzyskać wgląd i poprawić koordynację w ramach różnych kanałów oraz źródeł realizacji zamówień, przyspieszyć obsługę i zagwarantować klientom spójne doświadczenia tym samym zwiększając ich satysfakcję i jednocześnie podnosząc zyski. 
 • Zarządzanie realizacją zamówień
  w wielu kanałach
 • Szybka realizacja zamówień
 • Zarządzanie cenami
 • Konfigurowanie produktów i usług
 • Globalne szacowanie terminów dostaw
 • Zarządzanie przychodami kanału
     
     
 Logistyka Oracle Logistics pozwala zoptymalizować proces realizacji zamówień i zminimalizować koszty logistyczne, jednocześnie dostosowując się do zakłóceń w działalności i zmian w łańcuchu dostaw.
 • Zarządzanie transportem
 • Zarządzanie globalnym handlem
 • Zarządzanie magazynem
     
     
Zarządzanie cyklem życia produktu System PLM pozwala na szybsze tworzenie, rozwijanie i komercjalizowanie produktów. Cyfrowa integracja łańcuchów dostaw i harmonizacja podstawowych danych produktów skróci czas ich wprowadzania na rynek, obniży koszty i przyczyni się do poprawy jakości.
 • Zarządzanie innowacyjnością
 • Rozwój produktów
 • Zarządzanie jakością
 • Modelowanie za pomocą konfiguratora
 • Zarządzanie podstawowymi danymi produktów
     
     
Zaopatrzenie Oracle Procurement pozwala na usprawnienie procesów zamawiania od zakupów do zapłaty, przez strategiczne uzupełnianie zapasów po zarządzanie dostawcami. Zastosowanie intuicyjnego interfejsu użytkownika, wbudowanych funkcji analitycznych i efektywnych funkcji współpracy upraszcza zarządzanie dostawcami, pozwalają na wybór najlepszych kontrahentów i wymusza kontrolę wydatków w efekcie poprawiając rentowność.
 • Od zakupu do zapłaty
 • Zarządzanie dostawcami
 • Pozyskiwanie źródeł zaopatrzenia
 • Umowy
 • Sieć biznesowa
     
     
Blockchain & IoT Moduł blockchain i IoT oferuje wgląd w dane dotyczące łańcuchów dostaw i skuteczniejsza współpraca w ich zakresie. Umożliwia łączenie danych operacyjnych z informacjami o klientach, produktach i urządzeniach, aby skutecznie wykrywać problemy oraz uzyskać widoczność w wielu warstwach i zaawansowany wgląd w całą sieć dostaw. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje; zoptymalizować i zautomatyzować procesy w łańcuchu dostaw.  
     

 

Przykłady wdrożeń Supply Chain Management and Manufacturing

oracle przyklady wdrozen

 

Dowiedz się, dlaczego ponad 9 tys. największych przedsiębiorstw na całym świecie zaufało rozwiązaniom Oracle do obsługi krytycznych funkcji biznesowych.

 

Kluczowe Korzyści

Optymalizacja wydajności przedsiębiorstwa
Ciągła poprawa dokładności prognoz, metod współpracy i ogólnej widoczności dzięki elastycznym i odpornym na zakłócenia procesom planowania łańcucha dostaw, produkcji i realizacji zadań. Zintegrowane zaawansowane technologie zwiększają wydajność procesów i zapewniają odpowiednią kontrolę kosztów, aby dostosować przedsiębiorstwo do zmieniających się warunków.
Inteligentna produkcja (2:37)


Lepsze wyniki dzięki inteligentnemu planowaniu
Efektywniejsze przewidywanie tendencji, tworzenie scenariuszy i planowanie na podstawie dostępnych danych dotyczących produktów, obsługi klienta, działalności operacyjnej i zdolności wytwórczych. Szybsze wprowadzanie innowacji oraz korygowanie planów i prognoz, sprawniejsze podejmowanie decyzji oraz dostosowywanie działania łańcucha dostaw do zmieniających się potrzeb.
Intelligent Track and Trace — lepsza widoczność i współpraca (1:28)
 
Wyjątkowa jakość obsługi klienta
Jednolite rozwiązanie do obsługi sprzedaży, serwisu i zarządzania łańcuchem dostaw, które pozwala na przekraczanie oczekiwań klientów, ułatwiając perfekcyjną realizację zamówień i załatwianie spraw serwisowych przy pierwszym kontakcie. Ponadto dzięki możliwościom społecznościowego, mobilnego i zdalnego dostępu do niezbędnych zasobów z dowolnego miejsca i o dowolnej porze można efektywniej planować, pracować i wspólnie realizować określone zadania.
The Wonderful Company uzyskuje lepszy wgląd w swoje zasoby (0:58)