Oracle HCM Cloud

Cyfrowa rewolucja doprowadziła do głębokich zmian w świecie pracy. Firmy zmieniają się w szybkim tempie. Jesteśmy świadkami pojawienia się nowych form zatrudnienia, nowych modeli organizacyjnych i nowych sposobów współpracy. W kontekście szybkich i ciągłych przemian ewoluują również oczekiwania różnych pokoleń pracowników. Równowaga między życiem zawodowym i osobistym, elastyczność, autonomia, mobilność, ciągłe dokształcanie to tylko niektóre z ich oczekiwań.

Innowacje technologiczne, które przyczyniają się do tych zmian, powodują również powstawanie nowych form konkurencji dla przedsiębiorstw wraz z pojawianiem się na rynku nowych organizacji. Dlatego też rośnie presja, aby firmy osiągały jak najlepsze wyniki w coraz krótszym czasie. Aby to osiągnąć, coraz więcej inwestycji ukierunkowana jest na najnowsze, cyfrowe technologie, by na nowo zdefiniować doświadczenia klientów, partnerów i pracowników. Strategiczna funkcja działu HR musi wspierać biznes w tych zmianach poprzez przyjęcie bardziej elastycznych strategii zarządzania i poprawę komunikacji między menedżerami, pracownikami i specjalistami HR.

Oracle HCM Cloud Suite został zaprojektowany w celu połączenia prostoty z inteligencją, aby pomóc naszym klientom w wykorzystaniu nowych możliwości stworzonych w następstwie tych ważnych zmian. Nasze rozwiązanie jest kompleksowe, inteligentne, spersonalizowane i łatwe w implementacji, a wszystko po to, aby uczynić pracę łatwiejszą i przyjemniejszą dla pracowników i przedsiębiorstwa.

oracle hcm cloudOracle HCM Cloud jest kompletnym rozwiązaniem typu "All in One", ale co to oznacza dla Twojej firmy?
 
Wyobraź sobie korzyści płynące z posiadania jednego systemu, który zapewnia ci kompletny, ujednolicony obraz całkowitej liczby pracowników, a wszystko to stworzone w oparciu o nowoczesną technologię, która może przynieść dodatkową wartość i wydajność bez potrzeby stosowania jakichkolwiek interfejsów pomiędzy modułami HR.

Podejście "All in One" pomaga uczynić codzienną pracę łatwiejszą, tańszą i bardziej angażującą, a także może dostarczyć ważnych danych na temat osób i kosztów w całej firmie.

 • JEDEN interfejs użytkownika - zaprojektowany, aby pomóc Ci zmniejszyć koszty szkoleń, radykalnie poprawić przystosowanie użytkowników, możliwości samoobsługi; bez względu na rolę, doświadczenia, procesy użytkownika są spójne podczas nawigacji w naszych aplikacjach w chmurze.
 • JEDNO raportowanie i analiza - rozwiązanie do raportowania ad hoc - wykorzystanie wstępnie zintegrowanej analizy w naszych aplikacjach, które współpracują ze sobą od razu po rozpakowaniu. Dostarczamy kompletny obraz całego przedsiębiorstwa wraz z wielofunkcyjnym raportowaniem dla celów analizy historycznej, bieżącej i perspektywicznej.
 • JEDEN model danych - Eliminacja zbędnego obciążenia zasobów IT w celu tworzenia, synchronizacji i utrzymywania wielu zestawów rekordów pracowników z jednym globalnym rekordem pracownika, który może być dostępny we wszystkich aplikacjach chmury.
 • JEDNA platforma branżowa - gdzie Twoja organizacja może łatwo dodać dowolną z naszych ponad 600 aplikacji w chmurze, gdy tego potrzebuje oraz zminimalizować wsparcie IT i koszty, ponieważ korzystasz z naszej wspólnej technologii wykorzystywanej we wszystkich naszych usługach w chmurze.
 • JEDNEN dostawca - obniżenie kosztów i usprawnienie działań IT dzięki pojedynczemu zestawowi procesów zaangażowania w chmurze, SLA, Unified Security Policies oraz uproszczenie zarządzania zmianami dzięki zsynchronizowanym i elastycznym aktualizacjom naszych usług w chmurze, a także skorzystanie z usług jednego dostawcy, aby zapewnić Ci dedykowane wsparcie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, gdy tego potrzebujesz.


Korzyści dla organizacji:
 • Usprawnienie procesów dzięki ulepszonej samoobsłudze i prostym, standardowym procesom biznesowym
 • Zwiększenie produktywności poprzez zaangażowanie i nowoczesne, społecznościowe podejście do zagadnienia szkoleń
 • Umożliwienie bardziej dynamicznego modelu operacyjnego z elastycznym planowaniem i zarządzaniem talentami
 • Przyciąganie najlepszych talentów dzięki silnej marce i nowoczesnym metodom rekrutacyjnym
 • Zapewnienie specjalistom HR czasu na bardziej strategiczną i proaktywną współpracę z kluczowymi interesariuszami oraz na dostarczanie analiz, które pokazują wkład HR w wyniki firmy
 • Większa innowacyjność dzięki regularnym aktualizacjom funkcjonalności

Korzyści dla pracowników:
 • Większa produktywność - Na przykład, w swoich kartach czasu pracy pracownicy mogą zobaczyć listę projektów, do których są przydzieleni i wypełnić rzeczywisty czas spędzony na pracy przy tych projektach. Pracownicy mogą wpisać swoje wydatki i być pewnymi, że zostaną przypisane do właściwego centrum, działu i kodu kosztów.
 • Bardziej wydajne i usprawnione procesy - szybsze zatwierdzanie i dokładniejsze wprowadzanie danych. Na przykład, po złożeniu karty czasowej, wnioski o zatwierdzenie zostaną automatycznie przekazane do bezpośredniego przełożonego i kierownika projektu w celu zatwierdzenia. Alternatywnie, po wpisaniu wydatków, zostaną one skierowane bezpośrednio do menedżera w celu uzyskania zgody wraz z wszelkimi oznaczeniami naruszeń polityki. Te kompletne przepływy zapewniają, że wszyscy zainteresowani uczestnicy są włączeni do pętli, co przyspiesza zatwierdzanie i skraca czas procesu.


Wybrane moduły

 • Fusion Human Capital Management Base – zarządzanie strukturą organizacyjną, modelem kompetencyjnym, teczkami pracowniczymi, absencjami, świadczeniami pracowniczymi, dokumentami pracowniczymi, onboardning, modelowanie organizacji, predykcje HR, zarządzanie work-life blanace, wolontariat, analizy i raporty z obszaru HR

 • Fusion Recruiting – strona kariery (wewnętrzna i zewnętrzna), baza kandydatów, proces wyboru kandydatów, komunikacja z kandydatami, publikacja ogłoszeń na portalach pracy, kampanie marketingowe dotyczące rekrutacji

 • Fusion Talent Management and Workforce Compensation – zarządzanie przez cele, oceny pracownicze, planowanie kariery, rozwój pracowniczy, analiza potencjału pracowniczego, planowanie sukcesji, zarządzanie wynagrodzeniami

 • Fusion Learning – szkolenia pracownicze (tradycyjne, elektroniczne, blended-learning), baza wiedzy, ankiety i testy, wnioski szkoleniowe (zarówno szkolenia katalogowe jak i pozakatalogowe) planowanie szkoleń, tworzenie samouczków, grupy eksperckie, szkolenia cykliczne i ad-hoc

 • Fusion Time and Labor – harmonogramy czasu pracy, rozliczanie czasu pracy na projekty, samoobsługowa rejestracja czasu pracy, kwalifikacja czasu pracy w oparciu o konfigurowalne reguły

 • Fusion Human Resources Help Desk – baza wiedzy, obsługa zgłoszeń pracowniczych w oparciu o procesy znane z systemów obsługi klienta (np. SLA, kolejkowanie i priorytetyzacja zgłoszeń.Pełny opis pakietu można znaleźć TUTAJ