Enterprise Resource Planning (Oracle Financials Cloud)

Oracle ERP Cloud dostarcza unikalną możliwość szybkiego dostosowania modeli biznesowych i procesów biznesowych. Organizacje korzystające z oferowanych rozwiązań w modelu chmurowym są w stanie znacząco obniżyć koszty działalności, uszczegółowić prognozy oraz systematycznie wprowadzać innowacje w wielu obszarach swojego działania.

W obszarze finansów Oracle Financials Cloud zawiera zestaw rozwiązań opartych na najlepszych praktykach Oracle w zakresie szeroko rozumianej domeny finansowo - księgowej.

Moduł Księga Główna obsługuje procesy związane z raportowaniem finansowym, obsługą dzienników księgowych, obsługą sald kont oraz zamknięciem okresów księgowych. Konfiguracja systemu w zakresie bezpieczeństwa definiuje dostęp do systemu dla różnych ról biznesowych takich jak księgowy, analityk finansowy, główny księgowy, kontroler finansowy itd. Księga Główna oferuje zestaw standardowych raportów, a dostępne narzędzia raportowania pozwalają na dostosowanie raportów do specyficznych wymagań organizacji.

Wykorzystanie funkcjonalności modułu "Środki Pieniężne" ma na celu poprawę funkcjonowania firmy dzięki kompleksowym mechanizmom służącym rozliczania transakcji bankowych i uzgadnianiu sald na rachunkach bankowych.

Funkcjonalność modułu Środki Trwałe pozwala zautomatyzować i uprościć zadania związane z obsługą środków trwałych. Wykorzystując ujednolicone źródło danych środków trwałych (dane z systemu Oracle oraz dane ładowane z zewnętrznych systemów) moduł "Środki Trwałe" oferuje globalny wgląd w dane środków trwałych jednocześnie zapewniając ich bezpieczeństwo. Typowe zadania modułu - takie jak dodanie środka trwałego, transfer, sprzedaż, likwidacja, zmiana klasyfikacji, korekta oraz konwersja danych ze starego systemu są zoptymalizowane dzięki zautomatyzowanym procesom.

Moduł Należności pozwala zautomatyzować i uprościć zadania związane z fakturowaniem, obsługą wpłat jednocześnie poprawiając przepływy pieniężne. Pozwala wzmacniać kontakty z klientami i dostarczyć strategiczne dane o klientach, a w odpowiedzi na wymagania globalnego rynku. Moduł Należności oferuje elastyczność pomagającą wdrożyć globalną podatkową politykę firmy.

Zestaw rozwiązań dla Modułu Zobowiązań obejmuje przetwarzanie faktur dostawców oraz płatności dla dostawców. Moduł oferuje dostęp do danych transakcji zobowiązań w czasie rzeczywistym i może być zintegrowany z zestawem rozwiązań dla modułu Zaopatrzenie. Integracja ta pozwala na parowanie faktur dostawców z zamówieniami zakupu. Dokumenty zobowiązań mogą być przeglądane i zatwierdzane przy użyciu urządzeń mobilnych. Dostępne narzędzia sieci społecznościowych wspomagają komunikację pomiędzy działami biznesowymi.

Funkcjonalność Modułu Wydatków pozwala na obsługę rozliczeń związanych z wydatkami pracowniczymi i pozwala nałożyć kontrolę na zwrot wydatków pracowniczych zgodną z prowadzoną polityką firmy. Dzięki elastycznym ustawieniom płatności, wieloma różnymi metodami wprowadzania danych oraz funkcjom umożliwiającym ustawianie preferencji użytkowników, aplikacja pozwala na przedłożenie, zatwierdzenie, przetworzenie oraz płatność zestawień wydatków w szybki sposób, jednocześnie zapewniając przejrzystość oraz ścisłą kontrolę całego procesu obsługi wydatków pracowniczych.

Ofertę Oracle ERP Cloud uzupełniają następujące moduły:
 • Oracle Accounting Hub Cloud
 • Oracle Advanced Collections Cloud
 • Oracle Adaptive Intelligent Apps for ERP
 • Oracle Analytics Cloud
 • Oracle Expenses Cloud
 • Oracle Project Portfolio Management Cloud 
 • Oracle Revenue Management Cloud 
 • Oracle Risk Management Cloud


Kluczowe korzyści biznesowe

 • Dostęp w czasie rzeczywistym do bieżących danych finansowych,
 • Proaktywne identyfikowanie problemów w celu przyspieszenia automatycznego przetwarzania danych,
 • Poprawa efektywności w podejmowaniu decyzji biznesowych i zwiększenie dokładności podczas wprowadzania transakcji,
 • Kontrola kosztów i zwiększenie widoczności wydatków, 
 • Poprawa zarządzania środkami i pozycjami pieniężnymi,
 • Zmniejszenie kosztów przetwarzania transakcji i błędów przy wprowadzaniu danych,
 • Zgodność z globalnymi standardami rachunkowości oraz wieloma wymogami prawnymi, branżowymi i geograficznymi.Pełny opis pakietu można znaleźć TUTAJ