Enterprise Performance Management (Oracle EPM Cloud)

 

W obszarze rachunkowości zarządczej i kontrolingu oferujemy kompleksowe rozwiązanie do zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa w oparciu o wspólną platformę, odpowiadającą na wszystkie potrzeby organizacji – od planowania finansowego i operacyjnego, przez konsolidację oraz wsparcie procesów sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej.

Elastyczna platforma planistyczna oparta na Oracle EPM Planning dostępna w chmurze, wspiera planowanie, budżetowanie i prognozowanie w skali całego przedsiębiorstwa. Poprzez bogaty interfejs użytkownika dostępny poprzez przeglądarkę internetową oraz integrację z Microsoft Office zapewnia dostęp do narzędzi planistycznych wspierających modelowanie finansowe oraz planowanie celów, pozwalając na połączenie założeń operacyjnych z wynikami finansowymi. Platforma wspiera hierarchiczne procesy planowania obejmujące zarówno dział finansów jak również jednostki operacyjne przedsiębiorstwa. Narzędzie zapewnia zaspokojenie nie tylko aktualnych potrzeb w zakresie planowania, budżetowania i prognozowania, ale również rozbudowę funkcjonalną i automatyzację procesów w przyszłości.

Planowanie i Budżetowanie usprawnia proces planowania w przedsiębiorstwie dzięki koordynacji planów tworzonych w różnych miejscach struktury organizacyjnej. Plany dla centrów kosztów mogą być powiązane z planami dla pionów, a te z kolei mogą być powiązane z planem na szczeblu zarządu. Efekty zmian w kluczowych założeniach planu mogą być wyliczane natychmiast, a zmodyfikowany plan staje się niezwłocznie dostępny dla wszystkich interesariuszy, bez opóźnienia i bez ryzyka błędu wskutek przetwarzania ręcznego.

Planowanie i Budżetowanie dostarcza zaawansowane możliwości predykcji, które pozwalają na przewidywanie przyszłych wyników na podstawie informacji historycznych. Cecha ta umożliwia weryfikację prognoz oraz tworzenie scenariuszy alternatywnych. Platforma umożliwia analizę nieograniczonej liczby scenariuszy, co pozwala planistom na ocenę wpływu różnych kombinacji założeń biznesowych na kluczowe wyniki finansowe. Ponadto w module dostępny jest kreator prognoz kroczących, który ułatwia prognozowanie z horyzontem czasowym przesuwającym się wraz z upływem czasu.

Platforma dostarcza zbiór użytecznych narzędzi do zarządzania planem oraz korekty planów poprzez modyfikację powiązanych danych takich jak wskaźniki wpływające na wynik czy typy tych wskaźników, wykonywanie alokacji i rozdzielania danych pomiędzy komórki arkusza danych.

W obszarze konsolidacji finansowej rozwiązanie oparte jest o moduł Oracle EPM Financial Consolidation and Close. Moduł ten zbudowany jest w oparciu o najlepsze praktyki Oracle w obszarze konsolidacji finansowej które mogą być wdrażane w sposób przyrostowy – rozwiązanie pozwala klientom korzystać tylko z funkcji i procesów których potrzebują, a wraz z rozwojem potrzeb raportowych włączać kolejne procesy i funkcje.

Na przykład można rozpocząć od podstawowej konsolidacji w pierwszym roku, a w kolejnych dodać monitorowanie procesu zamknięcia czy zbieranie danych na potrzeby not do sprawozdań. Moduł pozwala na rozbudowę przy jednoczesnym zachowaniu konfiguracji - zawartość dostarczoną przez Oracle można łączyć z treściami specyficznymi dla klienta, a wszystko to jest automatycznie uaktualniane przez Oracle. Narzędzie pozwala użytkownikom biznesowym na konfigurację modelu konsolidacji przez wbudowane kreatory konfiguracji, formularze administracyjne pozwalają użytkownikom na zarządzanie systemem w kontekście problemu biznesowego. Pozwala to użytkownikom biznesowym na przejęcie pełnej kontroli nad procesem biznesowym.

Ofertę Oracle EPM Cloud uzupełniają następujące moduły:
 • Profitability & Cost Management Cloud
 • Narrative Reporting Cloud
 • Account Reconciliation Cloud
 • Tax Reporting Cloud
 • Enterprise Data Management Cloud


Kluczowe korzyści biznesowe

 • Najbardziej kompletny zestaw aplikacji chmurowych w obszarze EPM oparty o wspólną platformę,
 • Integracja wszystkich procesów EPM w organizacji,
 • Możliwość wdrażania rozwiązania w sposób modułowy, 
 • Wbudowane, konfigurowalne najlepsze praktyki biznesowe,
 • Ujednolicenie procesów w ERP i procesów operacyjnych w celu uzyskania większej elastyczności działania,
 • Lepsze decyzje dzięki wbudowanym mechanizmom sztucznej inteligencji i zaawansowanej analityce.Pełny opis pakietu można znaleźć TUTAJ