Dynamics 365 for Finance & Operations: Kluczowe branże
 
Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations jest nowoczesnym i innowacyjnym rozwiązaniem ERP z wbudowanymi rozszerzeniami funkcjonalnymi dedykowanymi do 5 branż:

branzemicrosoftL
 
Elastyczna architektura i nowoczesne mechanizmy modelowania procesów pozwalają organizacjom na realizację strategicznych celów i dostosowanie się do wymagań rynku. Rozszerzenia branżowe opierają się na bazie podstawowych funkcjonalności systemów ERP jak zarządzanie finansami, HR, łańcuchem dostaw, sprzedażą, marketingiem itp.
 
funkcjebranzowemicrosoft
 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: www.dynamics.microsoft.com/pl-pl/