Dynamics 365 for Finance & Operations: Handel detaliczny
 
Współczesne rynki oferują przedsiębiorstwom handlu detalicznego ogromne możliwości, ale stawiają przed nimi nowe wyzwania. Presja konkurencji, coraz większy wybór produktów i form zakupu oraz nieograniczony dostęp do informacji sprawiają, że klienci oczekują dziś znacznie więcej od sprzedawców detalicznych. Dynamiczne przedsiębiorstwa rozwijają różne kanały sprzedaży o zasięgu lokalnym i globalnym.
 
Nasze rozwiązanie oferuje im obsługę sklepów, funkcji ERP dotyczących zaplecza oraz szereg innych użytecznych funkcji, takich jak:
 
 microsoft dynamics 365 handel detaliczny
 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: www.dynamics.microsoft.com/pl-pl/