macrologic merit logo3
 
Po zalogowaniu się do systemu Macrologic Merit każdy pracownik wie, jakie zadania czekają na realizację. Zna liczbę zarówno zadań wykonanych, jak i zadań do wykonania: takie informacja znajdują się na jego spersonalizowanym pulpicie. Dzięki temu pracownik efektywnie pracuje tylko nad własnymi zadaniami i ma dostęp tylko do informacji i funkcji związanych z procesami, w których uczestniczy.

Podczas tworzenia pulpitu współpracowaliśmy z firmą Deloitte Digital, która pomagała nam zaprojektować pulpit, tak aby był on jak najbardziej użyteczny dla użytkownika.
W przypadku systemów przeznaczonych do całościowego zarządzania organizacją kwestia dostępności usług i zarządzania dostępami jest ważnym wyzwaniem. Zapewnienie użytkownikom intuicyjnego i zrozumiałego panelu kontrolnego jest kluczowe dla wydajności. Ze względu na różnorodność realizowanych za pośrednictwem systemu zadań ważne jest, aby Interface był dostosowany do ról określonych zaszeregowaniem pracownika, obszarem jego kompetencji. Jednocześnie jest to doskonałe miejsce, żeby nie tylko skrócić dostęp do zadań, ale też uwypuklić najważniejsze informacje. Projektując interface do produktu ERP autorstwa Macrologic, kierowaliśmy się tymi zasadami, a jednocześnie postawiliśmy sobie za cel stworzenie nowej jakości dla całej branży.

Wiesław Kotecki, Director Experience Strategy and Design Deloitte Digital CE
Poznaj interface Macrologic Merit:
 
1macrologic spersonalizowany pulpit