macrologic erp logo
 
Macrologic ERP to klasyczny, zintegrowany systemem ERP, który pozwala kompleksowo zarządzać firmą. Oprogramowanie to wspiera ewidencję i planowanie zasobów przedsiębiorstw (ERP), pozwala na efektywne zarządzanie informacją i wiedzą (KM, CRM) oraz umożliwia prowadzenie analiz zarządczych (BI). Macrologic ERP wspomaga pracę osób odpowiedzialnych za prowadzenie biznesu – generując statystyki, raporty i analizy, mogą one szybko zdefiniować potrzeby firmy i zareagować na aktualną sytuację w biznesie. To rodzina samodzielnych i kompatybilnych modułów, które odpowiadają pięciu podstawowym obszarom zarządczym: finanse, controlling, zasoby ludzkie, sprzedaż i logistyka, produkcja.

Obszary zarządzania

Z wykorzystaniem technologii informatycznych i nowoczesnych systemów (ERP, HRM, HCM, BI oraz wielu innych) modelujemy procesy biznesowe realizowane zarówno w zarządzaniu operacyjnym — produkcja, logistyka, sprzedaż i marketing, jak i w działalności pomocniczej — księgowość, płace, środki trwałe. Dzięki współdzieleniu i wymianie informacji (obieg informacji), pomagamy prognozować i planować przyszłe działania z wykorzystaniem pełnej wiedzy zawartej wewnątrz przedsiębiorstwa (finanse, controlling) i zachowaniem norm jakościowych (zarządzanie jakością).

Macrologic obszaryi