Exact Synergy to rozwiązanie informatyczne, które porządkuje i optymalizuje wiele procesów istotnych dla sprawnego funkcjonowania każdej firmy. Dostępny z poziomu przeglądarki bądź aplikacji mobilnej system pomoże w zarządzaniu obszarami takimi jak m.in. elektroniczny obieg dokumentów czy zadań (workflow), procesy HR-owe związane z tworzeniem teczek osobowych pracowników oraz składaniem wniosków w formie elektronicznej, a także prowadzenie cyfrowej bazy klientów (CRM), raportowanie i wiele innych.
 
Exact Globe jest narzędziem klasy ERP, które odpowiada za automatyzację kluczowych procesów biznesowych firmy związanych z obsługą finansowo-księgową, kontrolingiem, produkcją, zakupami, zarządzaniem magazynem czy sprzedażą. Oba te systemy tworzą w pełni kompatybilne, zintegrowane rozwiązanie informatyczne, które umożliwia automatyzację wielu procesów, a także ułatwia i usprawnia pracę personelu, a w rezultacie pozwala na oszczędności czasu i pieniędzy.
 
exact erp system raport erp pl
 

Wyświetl historie klientów

 

Jakie są zalety oprogramowania Exact?

 

 • Kompleksowość
  Szeroki zakres funkcjonalności z różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa dostępny w jednym, standardowym i zintegrowanym rozwiązaniu.

 • Skalowalność
  Możliwość rozpoczęcia pracy z wybraną funkcjonalnością i rozwoju zakresu użytkowanego systemu wraz ze wzrostem potrzeb organizacji.

 • Personalizacja rozwiązania w ramach standardu systemu
  Możliwość konfiguracji systemu w zależności od konkretnych wymagań przy zachowaniu korzyści wynikających ze stosowania gotowego rozwiązania.

 • Wybór metody wdrożenia
  Możliwość wdrożenia rozwiązania zarówno w rozwiązaniu chmurowym dostarczanym przez Exact, przez dostawcę zewnętrznego (Azure, AWS), jak i na serwerach Klienta.

 • Międzynarodowe rozwiązanie
  Jednolite rozwiązanie do działalności operacyjnej i obsługi finansowej w różnych lokalizacjach, a dzięki temu ułatwiona kontrola nad poszczególnymi oddziałami firmy. Oprogramowanie dostępne jest w 30 legislacjach i 40 językach.

 • Dostosowane w pełni do pracy zdalnej
  Możliwy jest dostęp do systemu z każdego miejsca z dostępem do internetu. Wystarczy urządzenie mobilne, tablet lub laptop.

 • Rozwiązanie w pełni zintegrowane
  Integracja działań wielu podmiotów w grupie w ramach jednej, zintegrowanej platformy. Płynna wymiana danych między modułami.

 


MODUŁY EXACT:

 
sales screen2xHR

Zautomatyzuj procesy kadrowe

System HRM dostarcza działowi HR aktualne i kompletne informacje na temat każdego z pracowników. Można więc w szybki i łatwy sposób stworzyć dokumentację cyfrową pracownika, zarejestrować jego nieobecności, urlopy czy przebyte szkolenia. Dzięki aplikacji Exact każdy użytkownik ma także możliwość samodzielnego zarządzania swoimi sprawami kadrowymi.

 


 

 

marketing screen2xSPRZEDAŻ - CRM

Śledź proces sprzedaży od początku do końca


Moduł niezbędny w dziale sprzedaży, marketingu i obsługi klienta. Pozwala na sprawną komunikację na każdym etapie kontaktu z nabywcą. Umożliwia budowanie bazy wiedzy, dokumentów, centralne śledzenie komunikacji i transakcji, zarządzanie szansami sprzedaży i analizowanie wyników sprzedażowych.

 


 

 

 

 
service screen2xELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW

Rozliczaj faktury szybciej i sprawniej

Pogrupowanie wszystkich potrzebnych dokumentów w jednym, centralnym miejscu, co zapewnia ich łatwe wyszukiwanie i współdzielenie z innymi pracownikami. System pozwala także na automatyczne importowanie danych z fizycznych dokumentów i skrócenie o połowę czasu obsługi faktur.

 

 


finance screen2xZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Miej stały wgląd w projekty

Exact usprawnia cały proces związany z projektami i automatyzuje ich organizację w ramach jednego środowiska. Ułatwia to monitorowanie projektów, planowanie zasobów i rozliczanie czasu pracy.

  

 

 

 

 
operations screen2xFINANSE

Podejmuj strategiczne decyzje na podstawie aktualnych danych finansowych

Moduł finansowy umożliwia obsługę księgowości finansowej, środków trwałych i kontraktów zakupu. Z systemem Exact masz wgląd w stan przepływów pieniężnych, telebanking, monitowanie i płatności zbiorcze.

 

 
 

 

 


 

commerce screen2xHANDEL HURTOWY

Połącz wszystkie procesy finansowe, logistyczne i administracyjne

Masz możliwość śledzenia produktu w łańcuchu dostaw oraz zoptymalizowania przebiegu procesu przyjęcia towarów, kompletacji zamówień, wysyłki i innych procesów logistycznych w magazynach.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

human resources screen2xPRODUKCJA

Zachowaj kontrolę nad przebiegiem procesów produkcyjnych

Wspomaganie produkcji seryjnej i jednostkowej. Planowanie materiałowe umożliwia kalkulację kosztów produkcji i redukcję zapasów.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Zaufały nam średnie i duże firmy działające zarówno lokalnie, jak i międzynarodowo

Wyświetl historie klientów >>