Sukces w dystrybucji wymaga przede wszystkim doskonałego zgrania w czasie, ustalenia ceny i jakości przy jednoczesnym starannym controllingu. abas Distribution oferuje wszystkie funkcje w zakresie dystrybucji - od CRM i sprzedaży, przez planowanie sprzedaży, magazynowanie i logistykę, po rachunkowość finansową, rachunkowość kosztów i rachunkowość środków trwałych. Dodatkowo, możliwa jest integracja eCommerce w celu zapewnienia zintegrowanego rozwiązania w zakresie sprzedaży on-line.

Informacja i skuteczny przepływ materiałów decydują o sukcesie w środowisku zoptymalizowanym pod względem dystrybucji. Ceny, produkty oraz ich poziomy zapasów, a także szybkie przetwarzanie i dostawa to krytyczne czynniki w zakresie przejrzystości, wydajności, a tym samym - najwyższej satysfakcji klienta. Elektroniczne procedury, takie jak EDI lub sklep internetowy eCommerce Webshop umożliwiają zwiększenie wydajności lub rozszerzenie udziału w rynku.

Zastosowanie abas to była świetna decyzja. System jest zintegrowany w wysokim stopniu i zapewnia doskonałą widoczność, kontrolę i narzędzia. Umożliwia nam podwyższenie wydajności poprzez osiąganie lepszych wyników w oparciu o to, co posiadamy, a także może być z łatwością zmieniany i dostosowywany. Bob Heurung, Mayflower Distributing Co.
Zdecydowaliśmy się na abas, ponieważ możemy dokonywać samodzielnie aktualizacji i modyfikacji w zakresie tego oprogramowania. Mamy wewnętrzny zespół, który stale pracuje nad procesem ciągłej poprawy w ADA. Dzięki tak elastycznemu oprogramowaniu biznesowemu możemy przedstawiać wszystkie zmiany, które zdefiniowaliśmy w systemie. W przypadku innych systemów, na których wcześniej pracowałem, aktualizacja zajmowała kilka miesięcy. Kiedy korzysta się z pakietu abas Business Suite, nowa wersja jest instalowana w ciągu weekendu. Jest to bardzo korzystne pod względem kosztowym, ponieważ potrzebnych jest kilka stanowisk IT w porównaniu do innych systemów - Karl Perino, Head of IT, ADA Group

 


abas erp dla firm dystrybucjnych2