Rozwiązanie abas Automotive & Supply zostało zaprojektowane specjalnie dla łańcucha dostaw w branży samochodowej. Rozwiązanie abas Automotive wspiera spółki w zarządzaniu złożonymi łańcuchami dostaw i w koordynacji procesami logistycznymi między dostawcami i producentami. Integracja ustandaryzowanych procesów Elektronicznej Wymiany Danych (EDI) w trybie on-line zapewnia znaczną przewagę konkurencyjną w oparciu o wyjątkową elastyczność, jakość, rzetelność i wykonanie.

Rozwiązanie to upraszcza standardowe procesy w sektorze samochodowym i dostaw poprzez administrowanie umowami ramowymi, przewidywanymi harmonogramami dostaw i harmonogramami dostaw JIT (just-in-time – dokładnie na czas). Rozwiązanie abas Automotive & Supply kontroluje również zbiorowe ilości, środki przechowywania, zarządzanie opakowaniami zwrotnymi, zarządzanie numerem partii i seryjnym oraz różne formaty EDI zgodnie z VDA, ODETTE, EDIFACT lub ANSI X12.

W każdym z naszych obszarów działalności stosowane są różne metody produkcji i różne kanały dystrybucyjne. Chcieliśmy w sposób optymalny zmapować te metody i procesy przy wykorzystaniu nowego oprogramowania biznesowego. Dla przykładu, trzech spedytorów z różnymi wymogami z czterech różnych obszarów biznesowych musiało nauczyć się pracować w jednym wspólnym module harmonogramu. Kluczową zaletą abas w porównaniu z innymi systemami jest jego elastyczność. Z tego powodu nie musieliśmy się angażować w szczegółowe planowanie systemu. Możemy wprowadzać zmiany i dostosowywać system do określonych potrzeb w dowolnym czasie, nie poświęcając przy tym możliwości jego uaktualnienia - Dr. Ulrich Wolf, Kierownik IT, Elkamet
W szczególności podoba nam się to, że abas Business Suite obejmuje specjalne funkcje EDI jak i zarządzanie kontenerowe. Ponadto, abas wydawał się być najbardziej wyrafinowanym systemem. Dalszymi kryteriami były doświadczenie i know-how zespołu abas, stosunek ceny do wydajności oraz metoda wdrożenia - Agusti Alvarez, Kierownik ITM, Ruffini S.A.

 


abas erp dla firm automotiveandsupply